Deel gemeenteraad Delft wil harde aanpak raddraaiers Buitenhof

© Maarten Brakema
DELFT - Er moet nu echt iets gaan gebeuren aan de overlast in de Delftse wijk Buitenhof, er is genoeg gepraat. Dat zeggen Onafhankelijk Delft, fractie Koppen, de SP en Stadsbelangen Delft in een ingediende motie tijdens de raadsvergadering donderdagavond. De motie behaalde in de gemeenteraad geen meerderheid.
De partijen dienden een motie in, omdat de overlast in de wijk Buitenhof, met name rond de Griegstraat, nog steeds niet is afgenomen. Voor de zomer werd in de woonwijk extra ingezet op het verminderen van de overlast van een kleine groep jongeren. Maar na een relatief rustige zomervakantie neemt de overlast op dit moment weer toe.
Hatte van der Woude van de VVD herkent zich niet in de kritiek van de partijen. 'De problemen in de wijk zijn al voor de zomer uitgebreid besproken en de vragen van de partijen zijn al beantwoord. We zijn begonnen met het opbouwen van een dossier om het instellen van een gebieds- en samenscholingsverbod in te stellen. Ook werd voor de zomer al gevraagd om extra politie-inzet', aldus van der Woude.

Camera-toezicht

Een struikelblok voor de gemeenteraad is het eventuele cameratoezicht in de buurt. De gemeentelijke verordening (APV) die nodig is om camera's te plaatsen moet gewijzigd worden, maar dan moet de gemeenteraad het wel met elkaar eens worden. 'Alleen wanneer we het in de raad met elkaar eens worden en de APV gewijzigd wordt hebben we een juridisch kader om het toezicht te plaatsen', aldus van der Woude.
Volgens Sinan Özkaya van Groenlinks is het plaatsen van camera's een teken van wanhoop. De raad zou juist in moeten zetten op preventie in plaats van repressie van de overlast. 'We zouden juist  moeten inzetten op identiteitsvorming en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en weerbaarheid bij deze kleine groep jongeren in de buurt', zegt Özkaya.

Mix van repressie en preventie

Peter Stienstra van D66 benadrukt dat het slechts gaat om een klein deel van de bewoners in de buurt: 'Deze groep moet worden aangepakt en juist de welwillende bewoners moeten we op handen dragen.' Ook burgemeester van Bijsterveldt en wethouder de Prez zijn het hier mee eens. We moeten er samen scherper bovenop zitten door een mix van repressie en preventie toe te passen', aldus de Burgemeester.
'Ik begrijp de zorg over de overlast goed. Daarom stel ik voor dat we zo snel mogelijk de APV gaan bespreken. De kleine groep jongeren die voor de overlast zorgt moeten we een duidelijk signaal geven. We moeten grenzen trekken om recht te doen aan de mensen in de wijk', zegt de burgemeester. Ze benadrukt dat goed moet worden nagedacht over het samenscholingsverbod. 'Ook op kinderen en huismoeders heeft zo'n besluit effect, zij mogen dan ook niet meer in groepjes samenkomen', aldus de burgemeester.