'Van blowen word je helemaal niet creatief', zegt Leidse onderzoeker

Iemand rookt een blowtje.
Softdrugs © ANP
LEIDEN - Mensen die geregeld blowen kunnen minder goed creatief denken dan anderen. Dat concludeert psycholoog Mikael Koewal in zijn onderzoek naar de effecten van cannabis. Hij hoopt daarop donderdag te promoveren aan de Universiteit Leiden.
Kowal vergeleek een groep geregelde gebruikers van cannabis met een controlgroep bestaande uit mensen die niet blowen. Daaruit bleek niet alleen dat de eerste groep minder creatief denkt, maar ook zijn eigen fouten minder snel herkent.
Dat heeft te maken met de stof dopamine, die centraal stond in het onderzoek van Kowal. Hij onderzocht de directe en chronische effecten van cannabis op functies die samenhangen met dopamine. Die hersenstof is belangrijk voor de werking van de hersenen en speelt onder andere een rol bij leerprestaties.

Helemaal niet creatiever

Uit het onderzoek van de Leidse promovendus bleek dat blowers minder goed kunnen brainstormen, een cruciaal proces voor creatieve prestaties. 'Er is een wijdverbreid geloof onder cannabisgebruikers dat deze drugs creativiteit bevordert. Maar dit experiment spreekt dat tegen.'
Het onderzoek kan volgens Koewal ook helpen bij het aanpakken van drugsverslaving. Maar volgens hem is er vooral meer onderzoek nodig. Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat regelmatig blowen op de langere termijn geen desastreuze gevolgen hoeft te hebben voor de opname van dopamine.

Verder onderzoek nodig

Volgens de onderzoeker kan de leeftijd waarop iemand voor het eerst blowt een cruciale rol spelen, maar moet dat nog verder worden onderzocht. Ook kan het soort cannabis een rol spelen. 'Er is meer onderzoek nodig naar de effecten van cannabis en welke individuele gevolgen dat kan hebben op de mentale functies', aldus Kowal.