Jozias van Aartsen stopt 1 maart 2017 als burgemeester van Den Haag

DEN HAAG - Jozias van Aartsen stopt als burgemeester van Den Haag. Dat laat hij weten in een brief aan de gemeenteraad.
Van Aartsen stopt op 1 maart 2017. Zijn termijn liep eigenlijk tot december 2017, maar hij vertrekt dus eerder. 'Ook als de ambtsketen terstond zou kunnen overgaan naar een opvolgster of opvolger, betekent dit dat de nieuwe burgemeester bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 pas zeer kort in functie zal zijn. Een nog amper ingewerkte burgemeester, die nog niet aan Haagse begrotingsonderhandelingen heeft deelgenomen, zal te maken krijgen met een nieuw gekozen raad, een collegevorming waarbij voor hem of haar geen formele rol is weggelegd en zal leiding moeten geven aan een nieuw college. Dat lijkt mij ongewenst', schrijft Van Aartsen.
En verder: 'Hoewel ik, mijn hart volgend, Den Haag het liefst tot het eind van mijn termijn als burgemeester zou willen dienen, meen ik dat het belang van de stad voorop moet staan. Mijn opvolgster of opvolger moet ruim de tijd krijgen om zich in te werken, voor een nieuwe Raad aantreedt.'