Aanmeldsysteem Haagse basisscholen gaat op de schop

© archief
DEN HAAG - Het Haagse systeem om kinderen aan te melden voor de basisschool gaat op de schop. Tot nu toe mochten ouders hun kinderen slechts aanmelden voor één school. Dat mocht al vanaf dat ze 1 jaar waren. Straks mogen kinderen voor meerdere scholen tegelijk worden aangemeld en kunnen ze pas vanaf 3 jaar worden aangemeld.
De gemeente en de Haagse schoolbesturen hebben dit bekendgemaakt. Met de aanpassingen komen de Haagse schoolbesturen van het basisonderwijs en de gemeente Den Haag tegemoet aan wensen van ouders en voldoen ze aan wettelijke voorschriften. De nieuwe regels gaan op 1 oktober 2018 in.
Het oude systeem werd in 2013 ingevoerd. Het moest een einde maken aan de praktijk dat ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Sommige ouders gingen, in de hoop hun kroost op tijd te kunnen inschrijven, zelfs met een echo naar een populaire school. Andere ouders vonden dat oneerlijk.

95 procent komt op aangemelde school terecht

De schoolbesturen en de gemeente besloten toen na intensief overleg te kiezen voor dit nieuwe systeem. Daarnaast werd afgesproken om te onderzoeken of het systeem werkte. Nu is duidelijk geworden dat 95 procent van de kinderen op een aangemelde school terecht komt. Toch is aanpassing van de regeling noodzakelijk, aldus de gemeente en de scholen.
Een kleine meerderheid van de ouders zegt namelijk het niet eens te zijn met de aanmeldleeftijd van één jaar. Reden is dat het dan vaak nog niet duidelijk is welke school voor een kind nou echt passend is. Ook kan het nog zijn dat ouders in de tijd tussen het aanmelden en de eerste schooldag gaan verhuizen: 25 procent doet dat ook echt.
Wat verder meespeelt, is dat de Wet Primair Onderwijs is aangepast. Daarin is vastgelegd dat aanmelding op een basisschool kan vanaf het moment dat een kind drie jaar is. Ook Den Haag moet daaraan voldoen.