Nieuws

Nieuwe burgemeester op 1 maart is snel, ‘maar het moet lukken’

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit (archieffoto)
Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit (archieffoto)
DEN HAAG - Het is snel om uiterlijk op 1 maart een nieuwe burgemeester te hebben voor Den Haag, erkent ook de commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. ‘Maar het moet lukken. We doen ons best.’
Smit sprak dinsdagavond op het provinciehuis met de vijftien fractieleiders uit de Haagse gemeenteraad over de opvolging van Jozias van Aartsen,
.
De commissaris zegt dat de partijen het erover eens zijn dat het in vijf maanden moet lukken om een opvolger te hebben gevonden. Tenminste: als iedereen soepel meewerkt. Dat betekent: geen gedoe over wie er in de vertrouwenscommissie moet plaatsnemen, geen vertraging bij het opstellen van een profielschets. Smit: ‘Daar ligt een opdracht voor ons allen.’

Vanaf 25 november solliciteren

Smit en de Haagse raad kwamen ook overeen dat de commissaris minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat adviseren om de vacature per uiterlijk 25 november open te stellen. Dat betekent dat mensen die burgemeester willen worden, vanaf dat moment een brief kunnen gaan schrijven. Die sollicitaties worden beoordeeld door Smit. Vervolgens maakt hij – eventueel na een gesprek of achtergrondgesprekken met anderen – een selectie van mensen die hij geschikt acht.
Die conclusies bespreekt hij met de vertrouwenscommissie, die bestaat uit gemeenteraadsleden. In dat proces houdt de commissaris geen informatie achter, zegt Smit. ‘Tijdens de procedure bespreek ik álle kandidaten met de vertrouwenscommissie. En ik motiveer waarom ze volgens mij wel of niet benoembaar zijn.’

Goed openbaar bestuur

Een van zijn taken is dat de commissaris ‘moet toezien op goed openbaar bestuur in de provincie’. Hij selecteert ook mensen die passen bij dat profiel.
Vervolgens spreekt de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad met de geselecteerde kandidaten. Op basis van die gesprekken doet die commissie een aanbeveling aan de raad. De verwachting is dat die al begin februari stemt, zodat dan ook officieus bekend is wie de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt.

Koninklijk besluit

Officieel moet er nog meer gebeuren: de raad moet de keuze aan de minister kenbaar maken. Als ook de ministerraad akkoord is met de benoeming, moet de koning een koninklijk besluit nemen. De laatste stap in die procedure is de openbare raadsvergadering waarin de commissaris de nieuwe burgemeester beëdigt.
Smit: ‘Den Haag neemt afscheid van een uitstekende burgemeester met wie ik altijd prima heb samengewerkt en waar ik veel respect voor heb. Wij gaan op zoek naar een waardige opvolger.’