Speciale schermen rond bouwterreinen Tennet om padden tegen te houden

Pad
Pad © Archief
BENTHUIZEN - Wie iets bouwt moet soms ver vooruit plannen: Tennet begint in januari 2017 met de bouw van vijf nieuwe hoogspanningsmasten in het Bentwoud, en nu al worden daarvoor paddenschermen aangebracht. De netbeheerder wil zo voorkomen dat de eigenlijke bouwwerkzaamheden volgend jaar gedwarsboomd worden door de amfibiën.
In de herfst zoeken rugstreeppadden een plaats voor hun winterslaap. Ze graven zich dan in. Om te voorkomen dat ze dat doen op de vijf bouwplaatsen voor de hoogspanningsmasten worden daar nu al paddenschermen omheen gezet. Zo kan Tennet in de winter aan de slag zonder dat er padden verstoord worden.
Op de werkterreinen wordt ook beplanting gerooid. Die komt weer terug als de hoogspanningsmasten klaar zijn. Als de nieuwe masten er staan zullen de bestaande palen door het Bentwoud worden ontmanteld, de hoogspanningsleiding is dan een stuk naar het westen verplaatst.