Laatste fase Duinpolderweg Bollenstreek: onderzoek naar milieueffect van zeven varianten

DEN HAAG - Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag ingestemd met een laatste onderzoek naar een betere oost-westverbinding tussen de Bollenstreek en de Haarlemmermeer, de Duinpolderweg. Dat onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een definitieve keuze. Daarmee wordt nu, na veel gesteggel, de laatste fase ingezet.

De Staten van Zuid-Holland hielden jarenlang de hakken in het zand omdat er werd getwijfeld aan de noodzaak van de nieuwe verbinding tussen de provinciale wegen N206 bij De Zilk en de N205 bij Hoofddorp. De nieuwe weg moet namelijk dwars door waardevol natuur- en bloembollengebied komen.

Omwonenden spreken over de 'Duinkolderweg'. Ook zou de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de dorpen langs de nieuwe weg te lijden hebben onder de aanleg. Inmiddels is nieuw onderzoek gedaan dat in totaal zeven verschillende varianten heeft opgeleverd.

Alle varianten gelijkwaardig

Verkeersgedeputeerde Floor Vermeulen heeft de Staten toegezegd dat bij dit laatste onderzoek naar de milieueffecten alle zeven varianten even serieus worden bekeken. Ook zal worden gewerkt met de laatste verkeersscenario's die uitgaan van veel minder verkeersdruk.

De provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland proberen al jaren de Duinpolderweg door te drukken. Vooral Noord-Holland wil hiermee een einde maken aan het sluipverkeer tussen de Bollenstreek en Schiphol. De betrokken dorpen in Zuid-Holland vinden dat zij opdraaien voor een Noord-Hollands probleem.

Volgend jaar besluit

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland leggen waarschijnlijk volgend jaar hun voorkeur voor aan Provinciale Staten, waarna die het laatste woord hebben. In Noord-Holland geven de gedeputeerden de doorslag.

Deel dit artikel: