Gouda maakt begroting bekend: ozb omlaag en meer sociale huurwoningen

Huis van de Stad in Gouda.
Huis van de Stad in Gouda.
GOUDA - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Gouda heeft haar meerjarenbegroting voor de periode 2017-2020 gepresenteerd. De brede coalitie van D66, PvdA, Gouda Positief, ChristenUnie, CDA en GroenLinks zet de komende jaren in op lastenverlichting, bijvoorbeeld met het verlagen van de onroerendezaakbelasting (ozb) in 2017. Daarnaast kondigt het college extra sociale huurwoningen aan in de wijk Middenwillens.
Gouda gaat verder geld reserveren om de christelijke scholengemeenschap Goudse Waarden te renoveren. Andere speerpunten zijn het verminderen van leegstand en de transformering van een kantoorpand in de Agnietenstraat naar woningbouw.
Op de begroting voor volgend jaar houdt Gouda een bedrag van 442.000 euro over. Het college van B en W, dat vorige maand is gevormd nadat de vorige coalitie in juli uit elkaar viel door een motie van wantrouwen, verwacht de jaren daarop een verdere toename van de reserves.