Ouders en leerlingen Aloysius College: 'Wij hebben te weinig hulp gekregen'

Archieffoto
Archieffoto
DEN HAAG - Veel ouders van voormalig leerlingen van het Aloysius College zeggen dat hun kind onvoldoende begeleiding heeft gekregen bij de overstap naar een nieuwe school. Dat bleek woensdagavond tijdens een hoorzitting over de sluiting van het 'AC'.
Onderwijswethouder van Ingrid Engelshoven stelde
beschikbaar voor de begeleiding van de AC-leerlingen. De school
vanwege financiële problemen en omdat de kwaliteit van het onderwijs volgens de
onvoldoende was. Een moeder zei woensdagavond tijdens de door de Haagse Stadspartij en VVD georganiseerde bijeenkomst dat ze al een jaar probeert om geld los te krijgen voor haar kind. 'Maar dat is nog steeds niet gelukt.'
Een voormalig docent Frans van de school heeft van 'veel oud-leerlingen te horen gekregen dat ze het geld nooit hebben ontvangen. Dat vind ik schokkend.' Volgens de woordvoerder van Van Engelshoven is het geld niet naar de ouders of de leerlingen, maar naar de nieuwe scholen gegaan. 'Dat is per ratio verdeeld. De ene leerling heeft meer begeleiding nodig dan de ander.'  

'Best raar'

Meerdere oud-leerlingen die overstapten naar andere scholen zeggen op de website scholieren.com dat ze nauwelijks hulp hebben gekregen. Zo zou een leerlingen van het Hofstad Lyceum te horen hebben gekregen dat ze buiten school hulp moest zoeken. 'Wij moesten er zelfs zelf voor betalen. Terwijl de scholen wel geld kregen voor het opnemen van oud-leerlingen van het Aloysius College. Best raar.' Een leerlinge die terechtkwam op het Edith Stein College: 'Ik heb vaak om hulp gevraagd, voor wiskunde bijvoorbeeld. Maar ik heb geen hulp gekregen op mijn school.'
Volgens Van Engelshoven hebben de voormalige AC-leerlingen op hun nieuwe school 'extra lessen, extra inzet vanuit de begeleidings- en zorgteams en in- en externe huiswerkbegeleiding' gekregen. Dat schrijft de wethouder in een recente evaluatie over de sluiting van de school. Ook zijn er volgens haar extra gesprekken met leerlingen en ouders gevoerd en is er 'extra inzet' gekomen op 'het verwerven van studievaardigheden'. Van Engelshoven: 'De begeleiding had op de eerste plaats tot doel om de leerlingen op te vangen en nadelige effecten van de overstap zo veel mogelijk te voorkomen.'

Zittenblijvers

Dat is lang niet bij alle leerlingen gelukt: een kwart van hen is blijven zitten op de nieuwe school. Ook is de overstap op sociaal vlak voor veel andere leerlingen problematisch verlopen. Vooral dat honderden leerlingen halverwege het schooljaar naar een nieuwe school moesten, bleek voor hen funest. Volgens veel ouders en leerlingen is het hoge percentage 'zittenblijvers' geen gevolg van de slechte onderwijskwaliteit op het AC. Zij wijten dat aan de slechte begeleiding op de nieuwe scholen.    
Onterecht, vindt Arno Peters, bestuursvoorzitter van koepelorganisatie VO Platform. Hij benadrukt dat er juist een 'heleboel activiteiten' voor de AC-leerlingen zijn georganiseerd. 'Het geld is verdeeld over zo'n dertig nieuwe scholen. Zij hebben zover ik dat kan overzien besteed aan de begeleiding van de leerlingen.'

Onvoldoende onderwijs

Wel wijst ook Peters erop dat het ene kind meer hulp heeft gekregen dan de ander. 'Bij een examenleerling is meer nodig dan bij een brugklasser. En speciale groepen, zoals de hoogbegaafde leerlingen, hebben ook extra geld en begeleiding gekregen.' Peters zegt dat ouders en leerlingen die vinden dat ze te weinig hulp hebben gekregen in eerste instantie moeten klagen bij hun nieuwe school.
Het hoge percentage zittenblijvers onder voormalig AC'ers verklaart hij door het 'onvoldoende onderwijs' op het AC. 'Dat zeggen de nieuwe scholen van de leerlingen en dat zegt ook de Onderwijsinspectie. En toch gaat het met de meerderheid van de 354 leerlingen die we hebben ontvangen op onze scholen wél goed. Dat mag ook weleens gezegd worden.'