Welke Haagse kerken worden gesloopt of krijgen een nieuwe bestemming?

Bethelkerk
Bethelkerk © Facebook
DEN HAAG - Het sluiten of afstoten van kerken in Den Haag leidt de laatste tijd tot veel discussies. Maar waar staan eigenlijk de kerken bij jou in de buurt die dicht gaan en worden gesloopt of misschien wel blijven staan, maar een andere bestemming krijgen?
Hieronder vind je een overzicht van alle Haagse kerken die onder de sloophamer gaan of voor andere doeleinden worden gebruikt. Ze staan gerangschikt per kerkgenootschap.
Rooms-katholieke kerken

Martelaren Van Gorcum, Stadhoudersplantsoen

Dit gebouw is geen monument. De gemeente heeft het pand gekocht en het wordt nu tijdelijk verhuurd. Op langere termijn wordt deze kerk waarschijnlijk gesloopt zodat hier plek komt voor nieuwbouw voor de Annie M.G. Schmidtschool. Op de plek van de basisschool kan dan een nieuwe internationale organisatie komen of woningbouw.

Het klooster en de kerk O.L.V. Allerheiligst Sacrament, Ekensteinstraat

Hier staan nog drie gebouwen van de katholieke kerk die nu in bezit zijn van HaagWonen. De corporatie wil er echter vanaf. Het voormalige klooster wordt verkocht en zal door de nieuwe eigenaar worden verbouwd voor PerspeKtief. Dat is een organisatie die mensen helpt, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben, zoals daklozen of mishandelde vrouwen. De kerk wordt door HaagWonen verkocht en omgebouwd tot goedkope huurwoningen. Ook deze woningen komen beschikbaar voor PerspeKtief. In het voormalige fraterhuis De Gentiaan komt huisvesting voor statushouders.

Sacramentskerk, Sportlaan

De Sacramentskerk is in augustus 2008 aan de eredienst onttrokken. En al bijna net zo lang wordt gewerkt aan een plan om de kerk te slopen om plek te maken voor woningbouw. Eerdere voorstellen sneuvelden. In november wordt een nieuw plan aan de buurt gepresenteerd.

Pauluskerk, Nolenslaan

De Pauluskerk aan de Nolenslaan staat al sinds 2009 leeg. Er zijn geen andere kerkgenootschappen die het pand willen gebruiken. De grond en gebouwen zijn recent door het Bisdom verkocht aan een ontwikkelaar. De gemeente is nu met dat bedrijf in gesprek over wat er op die plek moet komen. Het idee is: woningbouw, waarvan een deel in het bestaande gebouw. Op de plek van de pastorie komt een appartementencomplex met parkeergarage.

Theresiakerk, Apeldoornselaan

Ook deze kerk is al lang niet meer in gebruik voor erediensten. Het gebouw is geen monument. En pogingen van het bisdom om het te verkopen aan andere kerkgenootschappen mislukten. Nu wordt het pand zeer waarschijnlijk gesloopt om plek te maken voor nieuwbouw.

Bethelkerk, Händellaan

Een van de meest besproken kerken in Den Haag. Het is geen monument en de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage heeft het pand verkocht aan een ontwikkelaar die het wil slopen om 39 woningen te bouwen. De buurt heeft echter een alternatief plan ontwikkeld. De Stichting Bethel Blijft heeft nu tot de zomer van volgend jaar om een reddingsplan uit te werken.

Ontmoetingskerk, Aaltje Noordewierstraat

De Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat is geen officieel monument, maar geldt wel als ‘een belangrijk modernistisch werk uit de jaren 60’. Het werd ontworpen door de architect Geert Drexhage. Het gebouw is daarom wel een mogelijk gemeentelijk monument. De gemeente heeft met het kerkbestuur afgesproken dat de komende twee jaar wordt bekeken of het pand kan worden gebruikt voor iets anders dan erediensten. Kort geleden heeft zich iemand gemeld die het bestaande gebedsgebouw in stand wil houden en het wil omvormen tot woningen.

Thomaskerk, Harmelenstraat

De Thomaskerk aan de Harmelenstraat is in 2013 aan de eredienst onttrokken. Het gebouw is nog in een prima staat en het idee is nu dat een andere religieuze organisatie er prima in kan.

Valkenboskerk, Loosduinsekade/Zuiderparklaan

Ook in dit gebouw worden al een paar jaar geen diensten meer gehouden. Het is ook geen monument. De kerk heeft het pand inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen wil realiseren. Recent was daarover een informatieavond voor de buurt. Het plan voor 53 woningen wordt nu verder uitgewerkt in overleg met omwonenden.

Vredeskapel, Malakkastraat

De Vredeskapel, een Rijksmonument, is door de PGG verkocht. Op dit moment ligt er bij de gemeente een verzoek om het pand te verbouwen tot vier woningen.

Thaborkerk, Prins Mauritslaan

Dit is geen monument, maar ligt wel in een beschermd stadsgezicht. De grond en het gebouw zijn in 2015 door het Christelijke Gereformeerde genootschap verkocht aan een ontwikkelaar die er woningen wil bouwen. Dat wil de gemeente in principe niet toestaan. Wel heeft de naastgelegen Duitse School uitbreidingsplannen en die wil daarom graag de grond van de kerk. Dat mag wel van de gemeente.

Pomonaplein en de NEBO-kerk aan de Rhijnvis Feithlaan

De Christelijk Gereformeerde Kerk heeft twee gebouwen in Den Haag en één in Rijswijk. In Den Haag gaat het om de kerk aan het Pomonaplein en de NEBO-kerk aan de Rhijnvis Feithlaan. Dit genootschap wil graag naar een kerk. Volgens de gemeente Den Haag wordt dit zeer waarschijnlijk het gebouw aan de Rhijnvis Feithlaan. Maar omdat het gebouw aan het Pomonaplein ‘een bijzondere ensemblewaarde’ heeft, wil de gemeente dit behouden.

Pniëlkerk, Tesselsestraat

De (voormalige) Pniëlkerk aan de Tesselsestraat 65-69 is enkele jaren geleden door het kerkbestuur verkocht en, voor zover bekend, geen eigendom van een religieuze organisatie. De kerk was tot enkele maanden geleden tijdelijk in gebruik bij het Gandhi Centre. Afgelopen zomer kwam er een verzoek bij de gemeente binnen om het pand te mogen slopen. Maar dat voldeed niet aan de eisen.

Eben-Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes en de Bethaniënkerk aan de Oude Boomgaardstraat

De Gereformeerde Gemeente Den Haag heeft twee gebouwen en wil ze allebei kwijt: de Eben-Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes 120 op Scheveningen (een gemeentelijk monument) en de Bethaniënkerk aan de Oude Boomgaardstraat 43 in Kortenbos. De gemeente is in overleg met het genootschap over wat er met de panden moet gebeuren.