Instellingen

Ook zondag weer veel fout geparkeerde fietsen in Haagse binnenstad

Fiets in Grote Marktstraat

DEN HAAG - Ook zondag stonden er weer veel fietsen en brommers fout geparkeerd in het centrum van Den Haag. De gemeente is begin oktober gestart met het strenger controleren op tweewielen die niet op de juiste plek staan. Maar het vooruitzicht op een boete lijkt niet alle fiets- en brommereigenaren af te schrikken.

Het strengere fietsstalbeleid van de gemeente ging 3 oktober in.

Als je fiets of brommer na een dag niet is opgehaald komt-ie terecht bij een fietsdepot op de Binckhorst en kost het 25 euro om het bezit weer terug te krijgen.

Met de strengere handhaving hoopt de gemeente iets te doen aan 'het rommelige straatbeeld met veel fout geparkeerde tweewielers.'