Slachtoffers Wilders voelen zich 'uitgesloten als een paria'

Archieffoto
Archieffoto
DEN HAAG - De mensen die aangifte deden tegen Geert Wilders, voelden zich 'in een hoek gezet', 'uitgesloten als een paria' en werden 'nageroepen met minder, minder, minder' na zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak. Precies 6474 mensen hebben in 2014 aangifte gedaan tegen de PVV-leider. De rechtbank nam deze aangiften en verklaringen maandag bij de rechter-commissaris door en schetste daardoor een beeld van de aangevers en hun grieven.
Zo blijken enkele aangevers zich niet meer welkom te voelen in Nederland, ook al zijn ze hier geboren, of ze vonden dat een hele bevolkingsgroep over een kam werd geschoren. Een aangever vroeg zich volgens de bloemlezing af wat er zou zijn gebeurd als Wilders dezelfde uitspraken over joden had gedaan.
De PVV-leider vroeg tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag in 2014 aan zijn volgers of ze meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek antwoordde daarop massaal met 'minder, minder, minder'. Wilders is aangeklaagd voor belediging van Marokkanen op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat.

Standaardformulieren

In het feitenonderzoek ging de rechtbank in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp ook in op de wijze waarop massaal aangifte is gedaan op diverse politiebureaus. Zo organiseerden burgemeester en wethouders van Nijmegen na de 'minder-Marokkanen'-uitspraken van Wilders een mars om de bevolking op te roepen zich bij de politie te melden met hun grieven.
Veel politiekorpsen maakten gebruikt van standaardformulieren omdat het ondoenlijk was om ieders aangifte persoonlijk op te nemen. De politie Zeeland/Midden-West-Brabant vreesde zelfs voor overbelasting van het reguliere aangiftesysteem. Sommigen werden via de moskee opgeroepen aangifte te doen, sommigen werden daarbij geholpen, bleek uit een bloemlezing uit de aangiften. Niet alle aangevers bleken op de hoogte te zijn van de strekking van hun klacht of wisten dat ze aangifte hadden gedaan, bleek bij het doornemen van 35 aangiften.
De inhoudelijke behandeling van de zaak-Wilders wordt donderdag 3 november om 09.30 uur voortgezet. Dan wordt Paul Cliteur, rechtsgeleerde en hoogleraar in Leiden, als getuige-deskundige gehoord.