SERIE Mbo-leerlingen willen 'spijbelverlof' om voor naaste te kunnen zorgen

LEIDEN - Een spijbelverlofregeling om onderwijs te kunnen combineren met de zorg voor een naaste. Meer spelruimte om 'taalvauten' te maken zonder dat je meteen zo laag scoort dat je van school wordt gestuurd. Kunst- en filosofieles, om je op een andere manier te kunnen uiten. De College-Stour, om te leren van de succesverhalen van anderen. Allemaal ideëen van een groep mbo-leerlingen uit Leiden die zij minister Jet Bussemaker van Onderwijs hebben aangeboden om gelijke kansen in het onderwijs te vergroten en uitval te voorkomen.
Het ministerie van Onderwijs trok deze week 87 miljoen uit om in drie jaar tijd álle leerlingen en studenten het beste uit zichzelf te laten halen. Nu wordt het zogenaamd hoger onderwijs ook het hoogst gewaardeerd en hebben lagere opleidingen te maken een slecht imago en veel schooluitval. Alle betrokkenen worden uitgedaagd om met ideeën te komen om iedereen een gelijke kans te geven.
Een groep mbo-studenten van Studio Moio uit Leiden is zelf op onderzoek uitgegaan. Moio staat letterlijk voor Maatschappelijk Ondernemen In Onderwijs. Moio biedt onder meer stageplaatsen aan mbo-leerlingen die anders tussen wal en schip dreigen te vallen. Terwijl een andere benadering hen alle gelegenheid geeft zich te ontplooien.

Eigen onderzoek mbo-leerlingen

Met twintig jongeren hebben ze gewerkt aan een eigen onderzoek naar verbetering in het onderwijs. Samen met minister Bussemaker presenteerden zij maandag de Gelijke Kansen Alliantie. Het is voor het eerst dat mbo-leerlingen zelf diepgravend onderzoek hebben gedaan en een rapport uitbrengen over wat er volgens hen moet veranderen aan het onderwijssysteem.
Deze week laat Omroep West zien wat de mbo-studenten van Moio de minister adviseren.
MAANDAG deel 1: het probleem, de ongelijkheid. Wie het hoogste onderwijs geniet krijgt de hoogste waardering. En dat voelen degenen met een lagere opleiding ook.
DINSDAG deel 2: de spijbelverlofregeling. Nu worden het jonge mantelzorgers moeilijk gemaakt om school te combineren met de zorg voor een naaste, bijvoorbeeld een zieke moeder of zus. Daardoor vallen veel leerlingen uit. En dat zou niet hoeven als ze een spijbelverlof zouden krijgen.
WOENSDAG deel 3: de spelruimte. Veel studenten vallen af omdat ze taalfouten maken. En dat zou niet hoeven, want het taalgebruik zegt niets over hun andere capaciteiten. Dus zou een comnmissie moeten gaan nadenken hoe daar een mouw aan te passen is.
DONDERDAG deel 4: kunst- en filosofieles. Als je leerlingen een andere mogelijkheid geeft om zich te uiten kan de schooluitval weleens verminderen.
VRIJDAG deel 5: De College-Stour. Houd studenten gemotiveerd door de succesverhalen van hun voorgangers.