Opnieuw tegenslag voor ontwerp cultureel centrum Den Haag

DEN HAAG - De Haagse welstandscommissie is opnieuw niet akkoord gegaan met het ontwerp voor het nieuwe onderwijs- en cultuurcentrum (OCC). De commissie heeft nog steeds te veel vraagtekens bij het ontwerp om het te kunnen laten passeren.
Woensdagmiddag was er
van de gemeente Den Haag over het onderwijs- en cultuurcentrum. Net als de eerste keer werd nu het ontwerp van het prestigieuze gebouw dat naast het stadhuis op het Spuiplein moet komen, niet doorgelaten, zoals het officieel heet.
De commissie was positief over de aanpassingen die het ontwerpteam onder leiding van architect Jo Coenen heeft gemaakt. ‘Dit proces kan leiden tot een goed en volwaardig gebouw. Maar dat heeft tijd nodig. Neem die,’ aldus plaatsvervangend voorzitter Jaap van den Bout.
Tijdens de zitting maakte het team van Coenen duidelijk dat veel onderdelen van het ontwerp verder zijn uitgewerkt. Maar de commissie bleef op enkele belangrijke punten bezwaren houden. Zo was beloofd dat het ontwerp aan alle vier de zijden even mooi en gedetailleerd zou worden en dus een ‘voorkant’ van het complex kunnen zijn. Maar dat zou niet het geval zijn aan de kant van de Schedeldoekshaven.
Volgens Coenen is dat een beetje een vertekend beeld omdat aan de kant van de Schedeldoekshaven nog twee enorme woontorens komen te staan, die het OCC deels aan het zicht onttrekken. Verder wil hij die gevel ook zelf nog verder uitwerken. Toch bleef de commissie bij de kritiek.

Begane grond te doods

Een ander punt van kritiek is dat de ‘plint’, de verdieping op de begane grond, op sommige plekken nog te doods is. Dat heeft tot gevolg dat mensen die er langslopen niet goed kunnen zien wat er binnen gebeurt. Verder zijn er nog zorgen over de kleur van het gebouw en hoe precies de vertakkingen voor de ‘bomen’ of ‘vingers’ die het gebouw aan de buitenkanten kenmerken vorm worden gegeven.
Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) zei direct na afloop van de zitting in een eerste reactie dat het vaker gebeurt dat bouwprojecten meerdere keren door de welstandscommissie kunnen worden beoordeeld. En dat de kritiek van de commissie ook niet zal leiden tot vertragingen.

Belang van de stad voor dat van de bouwer

De tegenstanders van het nieuwe complex - de mensen die vroeger ‘Spuiforum Krankjorum’ vormden en zich nu SOS Den Haag noemen -  zijn blij met de opstelling van de welstandscommissie. ‘Respect omdat die het belang van de stad voor dat van een bouwer laat gaan,’ aldus woordvoerder Joop ten Velden.
Over de gevolgen van de uitspraak verschillende meningen. Het college van burgemeester en wethouder moet voor 14 november de bouwaanvraag goedkeuren. Maar kan daarbij het advies van de commissie naast zich neerleggen. Dat schept dan echter ook weer mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.