Den Haag: anoniem solliciteren en voorkeur voor allochtonen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag wil discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan. Daarom wordt per 1 januari volgend jaar anoniem solliciteren ingevoerd. Dat schrijft wethouder Rabin Baldewsingh aan de Haagse gemeenteraad. Met anoniem solliciteren is niet langer bekend wat de naam en geboorteland is van de sollicitant.
waarbij tussen januari en juli 2016 bijna 1.900 anonieme sollicitaties werden gedaan was succesvol. In die periode solliciteerden meer mensen met een migratie-achtergrond dan voor de test. Het aantal steeg van 24 naar 31 procent.
Ook werden er tijdens de test meer mensen aangenomen met een migratie-achtergrond dan daarvoor, maar het is lastig te bewijzen dat dat door het anoniem solliciteren komt. Na het eerste gesprek is de sollicitant namelijk niet meer anoniem.

Probleem nog niet verdwenen

Wethouder Rabin Baldewsingh is blij, maar ziet ook dat hiermee het probleem nog niet is verdwenen: 'Dit is een belangrijk instrument, maar we blijven ook inzetten om onze mensen bij sollicitaties een brede blik te laten hanteren. We zijn nog geen afspiegeling van de stad,' zegt hij in het programma Nieuwsuur.
De wethouder maakt in het stuk aan de raad ook bekend dat Den Haag een voorkeursbeleid voor allochtone Hagenaars wil invoeren. Dat zou ertoe moeten leiden dat binnen afzienbare tijd één op de drie ambtenaren allochtoon is. 'De gemeente maakt werk van diversiteit en zet in op inclusief leiderschap, een inclusieve cultuur en werving, behoud en doorstroom,' aldus de wethouder.