Deskundigen: 'Voortrekken' allochtonen bij gemeente Den Haag is niet dé oplossing

DEN HAAG - De Haagse PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh wil discriminatie op de arbeidsmarkt tegen gaan. Daarom wil hij anoniem solliciteren en een voorkeursbeleid voor mensen met een migrantenafkomst invoeren bij de gemeente Den Haag. Over een tijdje moet één op de drie ambtenaren op het Haagse stadhuis van allochtone afkomst zijn. Maar werkt zo’n voorkeursbeleid eigenlijk wel?
Sandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management aan de Universiteit Leiden. Ze zegt dat alleen
niet leidt tot meer diversiteit binnen de gemeente Den Haag. Zo’n middel zou bovendien veel weerstand oproepen bij de andere medewerkers, denkt ze: 'Er wordt dan al snel gedacht: die collega is alleen aangenomen omdat hij een niet-westerse achtergrond heeft. Die persoon moet dan extra zijn best doen om waardering en vertrouwen te krijgen.'
'Met een quotum benadruk je de verschillen juist en dat deze problematisch zijn', gaat Groeneveld verder. 'Hiermee laat je zien dat de gemeente geen afspiegeling van de samenleving is en dat ook niet vanzelf wordt.'

Zachter beleid

Volgens de hoogleraar is een voorkeursbeleid soms nodig, maar moet dit samengaan met een zachter beleid dat zich meer richt op hoe mensen omgaan met verschillen in een organisatie. Anoniem solliciteren, zoals Baldewsingh ook voorstelt, is hier niet de oplossing voor. 'Het lijkt misschien sympathiek, maar je poetst iemands identiteit weg omdat hij anders niet wordt gekozen. Zo leren we het nooit.'
Ook Iris Andriessen, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, twijfelt of een quotum of anoniem solliciteren de problemen oplost. 'We moeten barrières wegnemen die discriminatie in de hand werken', aldus Andriessen. 'Het lijkt een logische gedachte om anonieme sollicitaties in te voeren, maar er moet eerst gekeken worden of dit wel het juiste effect bij het doel geeft: geen discriminatie.'

Geen wondermiddel

Hoogleraar Robert Dur van de Erasmus Universiteit zou ook meer willen weten over de effecten voordat een dergelijk beleid wordt ingevoerd. 'Het is verre van een wondermiddel, maar het kan een stap zijn', aldus Dur. 'Feit is dat discriminatie er is. Alle kansrijke instrumenten moeten we uitproberen en goed evalueren. Maar uiteindelijk moet je het aanpakken bij de bron.'