Nationaal Schoolontbijt met Kamerleden: 'Veel Nederlanders zijn te dik.'

DEN HAAG - Veertig Haagse basisschoolleerlingen en zo'n 20 leden van de Eerste en Tweede Kamer hebben vanmorgen met elkaar het 14de nationaal schoolontbijt gegeten in een nagebouwde plenaire zaal van de Tweede Kamer. De zaal is in ProDemos, tegenover het Binnenhof. Voor het ontbijt werd een debat gehouden onder leiding van Kamervoorzitter Khadija Arib. Zapp Weekjournaal-presentator Lucas van de Meerendonk leidde de aanwezigen door stellingen en een stemronde over ontbijten en buitenspelen.
Kinderen werden op deze manier uitgedaagd na te denken over het belang van goed ontbijten en buitenspelen. Daarnaast maken ze kennis met Kamerleden en de politiek.
Veel kinderen waren het erover eens dat goed ontbijten de concentratie en leerprestaties verhoogt. De kinderen krijgen van het team Nationaal Schoolontbijt een folder mee naar huis over gezond ontbijten, zodat ook de ouders meegenomen worden in de jaarlijkse campagne.