Prins Bernhard ereburgerschap van Waddinxveen afnemen zorgt voor irritatie

DEN HAAG - Het voorstel om Prins Bernhard zijn ereburgerschap van Waddinxveen af te nemen, zorgt voor irritatie in de gemeenteraad. In 1961 kreeg Bernard de onderscheiding vanwege zijn verzetsdaden in de oorlog en zijn inzet voor Waddinxveen. Maar de gecombineerde fractie PvdA/GroenLinks stelt de onderscheiding ter discussie. 'Buitengewoon ongepast', vindt Ton van Doorn, fractievoorzitter van PCW.
Aanleiding voor fractievoorzitter Henry ten Zijthoff van PvdA/GroenLinks om
, is het boek Juliana van Jolande Withuis. Zij beschrijft daarin dat Prins Bernhard zijn echtgenote slecht behandelde, overspel pleegde en seksistisch was.
'Ik snap dat Bernhard in 1961 ereburger is geworden, want hij was een vriend van de toenmalige burgemeester', zegt hij. 'Maar nu hebben we heel veel wetenschappelijke informatie. Op basis van deze informatie zouden wij nu nooit meer een persoon met zo'n verleden een ereburgerschap geven.'
Ten Zijthoff benadrukt dat het hem niet om het Koningshuis te doen is. 'Het gaat mij puur om de persoon Bernhard.' De discussie die Ten Zijthoff is gestart, komt hem op kritiek te staan. 'Ik vind het buitengewoon ongepast',  zegt fractievoorzitter Van Doorn van PCW, de grootste partij in Waddinxveen. 'Ik vind dat als iemand overleden is, je terughoudend moet zijn met dit soort opmerkingen. Je moet zijn eer en naam hooghouden. Als er kritiek op die persoon is, dan zwijg je daarover of je bespreekt het in de beslotenheid.'    
Ook burgemeester Bert Cremers is niet van plan om het ereburgerschap van Prins Bernard te 'heroverwegen'. 'Het college zal hiervoor geen initiatief nemen. Het is aan de raad om de benoeming van prins Bernhard te heroverwegen. Het was destijds ook hun besluit en ik kan mij niet voorstellen, dat dat toen was vanwege het geschetste privéleven. Dat zou dan immers het punt bij heroverweging zijn.'