Instellingen

Staatssecretaris: ‘Mislukken opvang statushouders ligt aan Den Haag zelf’

Archieffoto
Archieffoto

DEN HAAG - Den Haag heeft dit jaar niet de beoogde bijna 2200 statushouders kunnen huisvesten, omdat de stad er niet in slaagde voldoende vluchtelingen onderdak te bieden. Vanwege die achterstand besloot het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de statushouders naar andere gemeenten te sturen.

Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Klaas Dijkhoff op vragen van SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. De antwoorden zijn niet in lijn met wat de Haagse wethouder Joris Wijsmuller een maand geleden zei. Hij verklaarde toen dat Den Haag de hoge ambities voor de opvang van statushouders niet kon waarmaken omdat er geen asielzoekers aan Den Haag werden toegewezen. Dit zou weer komen omdat het aantal vluchtelingen in totaal afnam.

Dat antwoord klopt maar ten dele, stelt de staatssecretaris. 'Er kwamen inderdaad minder asielzoekers naar ons land, waardoor de druk afnam. Maar Den Haag kreeg op een gegeven moment ook geen statushouders meer omdat de gemeente nog een wachtlijst had van mensen die nog niet onder dak waren. Dus gingen de vluchtelingen naar anderen gemeenten. Aan die gemeenten die op schema liggen, worden met voorrang vergunninghouders gekoppeld om zo te zorgen dat alle gemeenten voort kunnen met de huisvesting,' aldus Dijkhoff in de antwoorden.

Eigen koers

Den Haag maakte vorig jaar bekend een heel eigen koers te willen varen bij de opvang van vluchtelingen. De stad koos ervoor om terughoudend te zijn met noodopvang, maar wel veel mensen met een verblijfsvergunning te willen onderbrengen. Bovenop de wettelijke taak van 1466 zou hier nog plek zijn voor 700 extra mensen, in totaal dus 2166. Maar een maand geleden bleek dat dit aantal bij lange na niet wordt gehaald. Er kwamen 844 mensen minder, dus dat betekent dat de stad nog niet eens de wettelijke taak haalt. Wijsmuller verklaarde toen dat dit komt omdat er 'niet voldoende vluchtelingen zijn om aan de stad te koppelen'.

Maar Dijkhoff heeft een heel andere lezing. Volgens hem slaagt Den Haag er helemaal niet in voldoende mensen onderdak te bieden. De stad heeft nog steeds een achterstand in vergelijking met de taakstelling van het Rijk. Zo waren er op 1 november van dit jaar 268 mensen die langer dan de officiële termijn van twaalf weken in afwachting van toewijzing van woonruimte door de gemeente.

Snelheid van groot belang

Dijkhoff berispt Den Haag daarom zelfs tussen de regels door: 'Deze mensen wachten op dit moment in een azc op woonruimte en het is van groot belang dat Den Haag deze vergunninghouders met snelheid gaat huisvesten. Mocht de gemeente Den Haag na deze groep dit jaar nog meer vergunninghouders kunnen huisvesten, dan kan de gemeente in overleg met het COA tot verdere versnelling in de huisvesting komen.'

Kamerlid Sharon Gesthuizen is onaangenaam getroffen door de grote verschillen tussen de officiële cijfers van het departement en de verklaring van Den Haag waarom de stad er niet in slaagde statushouders te huisvesten. 'In de politiek is niet de waarheid vertellen een doodzonde,' zegt zij. Het is aan de gemeenteraad van Den Haag, maar ik vind dat de wethouder op z'n falie moet krijgen.'

Eerlijk informeren

SP-raadslid Aisha Akhiat zegt nog steeds achter het streven te staan van Den Haag om veel statushouders op te vangen. 'Maar laat de wethouder ons dan wel gewoon eerlijk informeren. En geen toezeggingen doen die hij niet kan waarmaken. Waarom zegt hij niet dat er wachtlijsten zijn? Heel bijzonder dat hij denkt hiermee weg te komen.'

Volgens haar wordt het probleem veroorzaakt doordat Den Haag al jaren te weinig sociale huurwoningen bouwt, zodat er simpelweg onvoldoende woonruimte is voor statushouders.