Nieuws

Uniek voor Europa: een levend laboratorium in de sloot in Leiden

LEIDEN - De Universiteit Leiden gaat onderzoeken welk effect chemische stoffen, zoals landbouwbestrijdingsmiddelen, hebben op het milieu. Dit doen ze door een slotenstelsel uit te graven en te gebruiken als levend laboratorium. Dat is uniek in Europa. Tot nu toe zijn alleen testen uitgevoerd in laboratoria, maar nooit in de natuur.
Volgens bioloog Henrik Barmentlo is het nog maar de vraag of de stoffen echt zo schadelijk zijn als nu wordt gedacht. ‘Het probleem van het lab is dat het niet heel realistisch is’, zegt Barmentlo.
‘In het lab doe je een chemicaal bij een diersoort en dat zou dan iets moeten zeggen over de overleving van dat diertje. Maar in een sloot spelen nog veel meer factoren mee.' Deze factoren zijn bijvoorbeeld roofdieren en het weer. Het stelsel wordt uitgegraven bij een weiland naast de A44, vlakbij museum Corpus.

Nederland waterland

De onderzoekers wijzen erop dat Nederland echt een waterland is en het daarom belangrijk is om te weten welke invloed bestrijdingsmiddelen hebben. In het levende lab wordt daarom gewerkt met dezelfde stoffen en hoeveelheden die nu ook in de landbouw gebruikt worden.
‘Wij hopen hiermee uiteindelijk de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater te verbeteren’, zegt bioloog Maarten Schrama, een collega van Barmentlo. ‘De bedoeling is dat we aan de hand van ons onderzoek richtlijnen kunnen maken over welke bestrijdingsmiddelen kunnen worden toegelaten en welke niet.’