Gemeente Westland ontslaat griffier en verhaalt schade

WESTLAND - De griffier van de gemeente Westland, Nico Broekema, is dinsdagavond per direct ontslagen. Bovendien wordt de door hem veroorzaakte schade op hem verhaald. Daarbij gaat het om een bedrag van 48.000 euro. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten tijdens een besloten raadsvergadering.
dat Broekema zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan schending van de geheimhouding. Ook heeft hij een groot aantal uitgaven gedaan die niet aan het werk zijn gerelateerd, heeft hij de regels inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid geschonden en heeft hij medewerkers en derden ongepast bejegend. Volgens burgemeester Van der Tak heeft hij zich 'intimiderend' gedragen. Hangende het onderzoek was de
.
Het onderzoek, dat is gedaan door Hoffmann Bedrijfsrecherche, is openbaar gemaakt door de raad. Aan de griffier is het voorstel gedaan om ook zijn uitvoerige commentaar openbaar te maken, maar daar heeft hij niet mee ingestemd.

Integriteit en onkreukbaarheid

De werkgeverscommissie van de gemeente Westland heeft gekozen voor openbaarmaking van het onderzoek omdat de integriteit van het openbaar bestuur in het geding was. Dat gaat boven het belang van de griffier.
Na afloop van de besloten raadsvergadering debatteert de raad van Westland dinsdagavond verder over de lessen die uit de rapporten kunnen worden getrokken. Daarbij gaat het om het belang van integriteit en onkreukbaarheid van het openbaar bestuur.

Ontslag aanvechten

De griffier was naast zijn werk voor de gemeente Westland actief in Lokaal 13, een organisatie die zich onder meer verzet tegen de plaatsing van windmolens op land. Uit het onderzoek blijkt dat Broekema onder meer de kosten van juridisch advies aan die organisatie betaalde uit het griffiebudget. In totaal zou het gaan om een bedrag van 47.739 euro over 2015 en 2016.
De griffier gaat zijn ontslag aanvechten bij de rechter. 'Dat ik schade heb veroorzaakt, bestrijd ik. Dit is met feiten door mij weerlegd. Alle uitgaven waren legitiem en vielen binnen het mandaat van de griffier', reageerde hij. 'Ik zal niet rusten tot de onderste steen boven is en tevens de aan mij toegebrachte schade hersteld is.'