Meerderheid gemeenteraad Westland eist opstappen van raadsleden Duijsens en Witkamp

WESTLAND - De Westlandse raadsleden Peter Duijsens (Westland Verstandig) en John Witkamp (LPF Westland) zijn dinsdagavond in opspraak gekomen vanwege het integriteitsonderzoek naar griffier Nico Broekema. Uit de rapporten van Hoffmann Bedrijfsrecherche blijkt onder meer dat zij vertrouwelijke informatie kregen van griffier Broekema. Een meerderheid in de gemeenteraad wil nu dat de betrokken raadsleden opstappen.
Eerder op de avond werd duidelijk dat de in opspraak gekomen
. Ook zal de door hem veroorzaakte schade van 48.000 euro op hem worden verhaald. Uit het onderzoek naar het gedrag van de griffier bleek verder dat deze vertrouwelijk informatie doorspeelde naar de raadsleden Duijsens en Witkamp.
Duijsens was al eerder in opspraak gekomen omdat hij informatie zou hebben gelekt. Zelf liet hij in de raad ook vaak doorschemeren dat hij over informatie beschikte die andere raadsleden nog niet hadden. Uit het onderzoek van Hoffmann Recherche blijkt dat de griffier de geheime bron van Duijsens is geweest.

Vertrouwelijke informatie

Zo heeft Broekema interne mails verstuurd over: het asbestdossier Wateringen, het onderwerp geheimhouding waar in de raad discussie over was, facturen van het onderzoek naar het handelen van Westland Verstandig en de herziening van het Reglement van Orde, waar zowel de griffier als Duijsens fel tegen waren.
Witkamp van LPF Westland kreeg ook vertrouwelijke informatie toegespeeld door de griffier. Deze gingen onder andere over vertrouwelijke berichten van andere raadsleden of instanties, de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester en vertrouwelijke arbo-gerelateerde zaken. Bovendien accepteerde Witkamp een waardebon van 333 euro van de griffier, zonder dat te melden aan de raad.

Cordon sanitaire

De meeste politieke partijen hebben geen goed woord over voor het handelen van de twee raadsleden. Zij willen dan ook dat de partijen Westland Verstandig en LPF Westland afstand nemen van Duijsens en Witkamp. Zo niet, dan is samenwerking onmogelijk. Dit zou feitelijk betekenen dat beide partijen buitenspel worden gezet.
De twee raadsleden hebben aangegeven niet te zullen opstappen. 'De eis aan Witkamp is uiteindelijk ingetrokken', vertelde hoofdredacteur Richard Vroom van mediapartner WOS woensdagochtend. 'Hij heeft een soort excuus aangeboden dat hij met de kennis van nu anders gehandeld zou hebben.' De eis richting Duijsens zou nog overeind staan.