Instellingen

Raadsgriffier Broekema reageert op ontslag: 'Ik zal niet rusten tot de onderste steen boven is'

Nico Broekema
© Gemeente Westland

WESTLAND - Nico Broekema heeft woensdag een schriftelijke reactie gegeven op zijn ontslag als griffier van de gemeente Westland. De ambtenaar wil zijn ontslag aanvechten bij de rechter. Broekema werd dinsdagavond afgezet tijdens een besloten raadsvergadering nadat uit onderzoek bleek dat hij de geheimhouding had geschonden en privé-uitgaven op kosten van de gemeente had gedaan.

'Ik zal niet rusten tot de onderste steen boven is en tevens de aan mij toegebrachte schade hersteld is,'

. Volgens de ambtenaar zijn de beschuldigingen van onder meer intimidatie, bedreiging en machtsmisbruik niet op feiten gebaseerd. 'Er zijn in het proces vanaf de schorsing slechts aannames ingebracht en er is met geregisseerde verklaringen geframed.'

Uit onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche bleek dat Broekema zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan schending van de geheimhouding. Ook heeft hij een groot aantal uitgaven gedaan die niet aan het werk zijn gerelateerd, heeft hij de regels inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid geschonden en heeft hij medewerkers en derden ongepast bejegend. Volgens burgemeester Van der Tak heeft hij zich 'intimiderend' gedragen. Hangende het onderzoek was de griffier op non-actief gesteld.

Geen eerlijk proces

Broekema meent dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen en geen gelijke positie heeft gehad in het onderzoek. Hij schrijft dat 'het doel van te voren vast stond' en niet in lijn is met alle positieve beoordelingen die hij de afgelopen jaren heeft gehad. Zijn ontslag zou in scène zijn gezet.

De griffier zegt tot slot dat hij alle aantijgingen tegen hem met feiten heeft weerlegd. Hij sluit af met een dankwoord aan de raadsleden die tegen zijn ontslag stemden.