Instellingen

'50 miljard nodig voor toekomst metropoolregio Rotterdam - Den Haag'

Maquette van de metropoolregio
Maquette van de metropoolregio

DEN HAAG - De metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) moet een 50 miljard kostende transformatie ondergaan. Dat staat in het donderdag gepresenteerde rapport 'Roadmap Next Economy', waarin de toekomstplannen worden geschetst. De regio moet worden klaargestoomd voor de economie van 2050.

is gebaseerd op het advies

. Hij deed onderzoek naar de regio en concludeerde dat als de MRDH economisch gezien de boot niet wil missen, er behoorlijk wat slagen moeten worden gemaakt.

De economie van de metropool rust voor een groot deel op fossiele brandstoffen en veel mensen zijn laagopgeleid. De regio is wel sterk in onderzoek en ontwikkeling en heeft een jonge bevolking. Maar deze potentie wordt nu onvoldoende omgezet in toegevoegde economische waarde en banen.

Internettechnologie

Volgens het plan moet er op vijf terreinen worden geïnvesteerd, namelijk in ICT, energie, economie, arbeidsmarkt en onderwijs. Het belangrijkst zijn de internettechnologie en de overgang naar schone energie. Het streven is om in 2050 een compleet schone energievoorziening te hebben, onder meer met energie uit zon en wind. Daarnaast moet de internettechnologie een slag maken, zo zijn overal 5G-netwerken nodig om 'de digitale poort naar Europa' te worden.

‘Dit vraagt om een fundamentele omslag in de manier waarop we onze samenleving en onze economie vormgeven en laten bloeien’, aldus de voorzitter van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio, Ingrid van Engelshoven.

Geld

Maar wie gaat dat betalen? De investeringen moeten gezamenlijk worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Op dit moment wordt ook gesproken met EU-commissaris Šefčovič over financiering van deze projecten door de Europese Unie.