Bureau Discriminatiezaken Haaglanden failliet

Bureau Discriminatiezaken Haaglanden failliet
Bureau Discriminatiezaken Haaglanden failliet © archief
DEN HAAG - Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden (BDZ) heeft faillissement aangevraagd. Volgens het bureau zijn er financiële tekorten door bezuiniging op de subsidie door de gemeente Den Haag.
Het bestuur van BDZ heeft verschillende gesprekken met de gemeente Den Haag gevoerd om tot een oplossing te komen. Omdat deze gesprekken niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, is een situatie ontstaan waarbij BDZ niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen . Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt het faillissement aan te vragen.
Begin 2014 heeft BDZ om twee redenen een reorganisatie doorgevoerd. BDZ moest in de eerste plaats maatregelen nemen om de problemen op te lossen die waren ontstaan omdat de gemeente Den Haag het budget voor de organisatie had gehalveerd. Er moesten medewerkers worden ontslagen en er is ook fors bezuinigd op de overige kosten. De tweede reden om te reorganiseren was het gevolg van de constatering dat de kwaliteit van het werk en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening moesten worden verbeterd.

Discriminatiebestrijding

Bureau Discriminatiezaken  voert wettelijke taken op het gebied van discriminatiebestrijding uit voor 26 gemeenten in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden.  De organisatie is daarnaast betrokken bij twee landelijke projecten die bijdragen aan een betere aanpak van problemen om discriminatie te voorkomen en tijdig te signaleren.
Onderzoekers hebben in opdracht van de gemeente Den Haag in 2014 gekeken naar het functioneren van BDZ. Die concludeerden  dat de kwaliteit van het werk aantoonbaar was verbeterd maar dat aan de andere kant het het budget dat de gemeente Den Haag ter beschikking stelde niet toereikend  was. In 2013 heeft de Haagse gemeenteraad besloten om het beleid ten aanzien van de financiering van Bureau Discriminatiezaken te wijzigen. Alleen wettelijke taken, de zogenaamde WGA-taken werden voortaan gefinancierd.

Regorganiseren

Omdat BDZ niet over financiële reserves beschikt om de kosten van de reorganisatie op te vangen, hebben het bestuur en de directeur in de achterliggende periode verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente Den Haag. Deze gesprekken waren nodig om een oplossing te vinden voor de frictiekosten van de reorganisatie, zoals ontslagvergoeding voor medewerkers die moesten worden ontslagen en wachtverplichtingen die tot midden 2017 moeten worden nagekomen. Omdat de gesprekken uiteindelijk niet tot een wezenlijke bijdrage van de kant van de gemeente Den Haag hebben geleid, is er een situatie ontstaan die, volgens het bestuur, noodzaakt tot het aanvragen van het faillissement van BDZ.
Bureau Discriminatiezaken heeft de gemeente Den Haag vrijdagavond verzekerd dat meldingen van burgers nog gewoon in behandeling worden genomen. Wanneer dit niet meer mogelijk is wordt de gemeente hierover tijdig geïnformeerd door BDZ.​De gemeente werkt in de tussentijd aan een goed alternatief; waarschijnlijk neemt de gemeentelijke ombudsman de taken op termijn over, aldus de gemeente.