Enorme trap naar zee voor het Kurhaus in Scheveningen

DEN HAAG - Voor de zeezijde van het Kurhaus in Scheveningen komt een enorme trappartij naar het strand. Ook wordt hier een nieuw plein aangelegd, zodat het befaamde hotel nog meer het ‘hart van de badplaats’ wordt. Bovendien wordt langs de boulevard in het noordelijke deel van Scheveningen veel meer groen aangelegd.
Dat wordt duidelijk uit de definitieve plannen voor de herinrichting van dit deel van Scheveningen, die wethouder Boudewijn Revis (VVD) dinsdagmiddag bekend heeft gemaakt. De ingreep is onder meer nodig om zo het gebied beter te laten aansluiten bij de zuidelijke boulevard, die een paar jaar geleden werd opgeleverd.


De bedoeling is dat het deel dat straks onder handen wordt genomen gaat lijken op het zuidelijke stuk. Zo komt er ook een ‘knik’ in de boulevard. Ook gaat de bestrating lijken op die van het andere deel. Maar ter hoogte van het hotel wordt dat patroon onderbroken. Hier komt een plein met onder meer historische verlichting. En in het midden komt een vloer met lampjes die kleine visjes vormen. Die zwemmen weg als er iemand komt aanlopen.'

Bijzondere positie

Zo moet de bijzondere positie van het Kurhaus worden onderstreept. De gemeente benadrukt het grote belang van het markante gebouw. Maar: ‘De herkenbaarheid en betekenis staat echter onder druk doordat het aan alle kanten is ingepakt en ingekapseld door latere bebouwing.’
De nieuwe inrichting van de boulevard is ‘er op gericht om de herkenbaarheid van het Kurhaus als centrale plek van Scheveningen Bad zoveel mogelijk te versterken,’ aldus de wethouder. Hij is zelf enthousiast over de plannen. 'Dit is de ansichtkaart van de toekomst,' zei Revis tijdens de presentatie.

Ruimte voor voetganger

Verder worden drie andere delen van het middendeel en het noordelijke deel van de boulevard – attractiepunten, zoals de gemeente het noemt – benadrukt: de beeldentuin, de ruimte voor de Pier en het gebied voor Carlton Beach Hotel als eindpunt van het noordelijk deel van de boulevard.
Uit de plannen blijkt verder dat de gemeente de voetganger meer ruimte wil bieden. Daarnaast krijgen de strandtenten een iets andere plek. Maar daarbij staan de oppervlakte en het aantal niet ter discussie, aldus de wethouder.

Aangepast na overleg

Volgens Revis zijn de plannen in nauwe samenwerking met bedrijven en bewoners opgesteld. Mede op advies van de betrokkenen zijn ze nog een beetje aangepast ten opzichte van de eerste voorstellen. De bedoeling is dat na de zomer van 2017 wordt begonnen met de werkzaamheden aan het noordelijk deel van de boulevard. Die duren in totaal twee jaar en kosten bijna negen miljoen euro. Het plein voor het Kurhaus wordt daarna aangepakt. Dit is ongeveer even duur, maar hiervoor is op dit moment nog geen geld beschikbaar. Revis verwacht echter dat dit er wel komt.
Twee weken geleden werd bekend dat de gemeente van plan is om dit deel van het strand ook veel beter bereikbaar te maken. Dit gebeurt onder meer door de kruising van de Zwolsestraat met de Gevers Deynootweg ongelijkvloers te maken.