Haagse raad ontevreden over uitleg Wijsmuller over opvang statushouders

DEN HAAG - De Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) heeft geen helderheid kunnen verschaffen over de verschillen in lezing tussen hem en staatssecretaris Klaas Dijkhoff over de opvang van statushouders in de stad. Een meerderheid in de raadscommissie toonde zich ontevreden over de uitkomst van het debat.
Aanleiding voor het debat is het bericht van Omroep West dat de staatssecretaris het mislukken van de opvang van 2.166 statushouders in Den Haag voor een groot deel bij de gemeente legt. Dijkhoff stelde in antwoorden op Kamervragen dat Den Haag op een gegeven moment geen statushouders meer kreeg, omdat de gemeente nog een wachtlijst had van mensen die nog niet onder dak waren. Dus gingen de vluchtelingen naar andere gemeenten.

Wijsmuller zei juist dat Den Haag klaar was voor de opvang, maar dat door het dalend aantal nieuwe asielzoekers er geen mensen meer naar Den Haag kwamen. Ook in een brief stelt de wethouder dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 'geen te koppelen statushouders voor Den Haag beschikbaar heeft'.'Geen touw aan vast te knopen'

Wat is nu waar? Dat wilde de gemeenteraadscommissie woensdagavond weten van de wethouder. 'Er is geen touw meer aan vast te knopen', reageerde PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'Óf u bent woest op het COA, óf u heeft geen goede afspraken gemaakt met het COA.' Wijsmuller kalmpjes: 'Ik ben niet woest en het is ook niet het ander.'

Daarop haakte oppositiepartij SP in, bij monde van Aisha Akhiat. 'U moet niet de hele tijd om de hete brij heen draaien', zei ze geïrriteerd. De wethouder reageerde staccato: 'Ik draai niet om de hete brij heen.'

'Hans Klok'

PVV-raadslid Willie Dille ging nog iets verder. 'De wethouder maakt er een zooitje van. Hij goochelt zo met cijfers dat Hans Klok er een voorbeeld aan kan nemen.' Ook zij vroeg zich hardop af: 'Wat is er waar en wat is er niet waar? Wij vragen ons af of de wethouder de raad wel volledig heeft geïnformeerd.' Wijsmuller: 'Er is inderdaad een hoop verwarring ontstaan en ik ben blij dat we dat hier nu kunnen bespreken.'

De PVV bleef maar vragen om een schuldbekentenis, maar die bleef uit. 'Ik kan er moeilijk een mea culpa over uitspreken', zei de bestuurder. Hij erkende wel dat de wens van Den Haag om 700 extra vluchtelingen te huisvesten, niet expliciet met het COA was afgesproken.

Coalitieafspraak

VVD-raadslid Frans de Graaf greep de discussie aan om een motie aan te kondigen. De liberalen stellen daarin voor om volgend jaar 'enkel de wettelijke taakstelling te volgen'. Daarmee wijkt de VVD af van de coalitieafspraak met D66, Haagse Stadspartij, PvdA en CDA. Als het VVD-plan doorgaat, zou dat betekenen dat de stad volgend jaar 'maar' 393 statushouders zou opnemen. De Graaf noemde het overigens 'geweldig nieuws dat er veel minder asielzoekers naar Nederland komen'.