Bewoners Bezuidenhout Den Haag presenteren plannen voor de wijk

DEN HAAG - Bewoners van het Bezuidenhout hebben donderdagmiddag hun plannen gepresenteerd voor de herinrichting van het oostelijke deel van de Haagse wijk. Niet alleen de straten krijgen een opknapbeurt, ook de vele pleintjes worden aangepakt. In de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld ontvouwden de wijk en de gemeente de plannen.
Samen met gemeenteambtenaren en het Ingenieursbureau Den Haag hebben de Bezuidenhouters de wensen uit de wijk - rechts van de Juliana van Stolberglaan -
. Daar werkten de bewoners graag aan mee, want de opknapbeurt is hard nodig. Volgens wijkvoorzitter Jacob Snijders staat de openbare ruimte in de wijk 'bij het ambtelijke apparaat sinds 2005 in het rood'. VVD-wethouder Boudewijn Revis grapt: 'We zijn tegen rode wijken.'
'De bewoners kiezen liever voor groen', haakt een betrokken bewoonster aan. Uit een enquête onder de bewoners blijkt dat zij voornamelijk 'meer groen' op de pleintjes willen. Daarnaast moet er meer sport- en speelruimte komen en meer ruimte voor horeca en evenementen. Opvallend genoeg staat parkeerruimte onderaan dit wensenlijstje - in een wijk waar de parkeerdruk als hoog wordt ervaren.

Niet genoeg geld

De bedoeling was eigenlijk dat het oostelijke deel van het Bezuidenhout al veel eerder zou worden opgeknapt. 'In 2009 kregen bewoners een brief dat hun straten 'volgend jaar worden opgeknapt'. Inmiddels is het 2016', zegt wijkvoorzitter Snijders enigszins geërgerd. De herinrichting ging toen niet door, omdat er niet genoeg geld was. Inmiddels heeft wethouder Revis zeventien miljoen euro gevonden om zijn belofte na te komen. Eind volgend jaar wordt gestart met de opknapbeurt van Bezuidenhout-Oost. Tot die tijd worden de plannen nog verder uitgewerkt.