VVD en CDA: 'Visie ontbreekt in verkeersvisie Scheveningen'

DEN HAAG - De maatregelen die wethouder Tom de Bruijn (D66) voor Scheveningen heeft aangekondigd om de verkeersproblemen in de zomer op te lossen, krijgen veel kritiek. De oplossingen zouden niet ver genoeg gaan, vinden collegepartijen VVD en CDA. 'Wethouder De Bruijn is een goede diplomaat maar geen visionair', zegt CDA'er Cees Pluimgraaff.
Tijdens de zomerperiode
. Om die
op te lossen heeft De Bruijn samen met een 'denktank' van bewoners- en belangenorganisaties oplossingen gezocht.
Die zijn gevonden in onder andere betaald parkeren in de hele kuststrook gedurende het zomerseizoen en een verbod op zwaar doorgaand vrachtverkeer.

'Slechts deeloplossingen'

Volgens VVD en CDA gaan de maatregelen niet ver genoeg. 'Dit is geen visie en geen oplossing voor de verkeersproblemen', zegt CDA-raadslid Pluimgraaff. 'Er is lang nagedacht en dan komt de wethouder alleen met deeloplossingen. Ik vind het vrij mager allemaal. Als je echt een oplossing wil, dan moet je geld vrijmaken en denken aan maatregelen zoals fly-overs.'
Ook de VVD is niet tevreden. 'Ik heb mixed feelings', zegt VVD-fractievoorzitter Martin Wörsdörfer. 'Er staan zeker goede puntjes bij, maar het zijn slechts kleine ingrepen. Het is geen visie voor de langere termijn. Echte knelpunten worden niet opgelost.'
D66-raadslid Rachid Guernaoui is juist tevreden over de visie. 'Het invoeren van betaald parkeren in heel de kuststrook van Scheveningen is geen kleine ingreep. Ook een verbod op zwaar vrachtverkeer is geen kleine ingreep. Het zijn juist heel belangrijke maatregelen die de bereikbaarheid van Scheveningen verbeteren.'

Alle maatregelen op een rijtje:

- Betere en passende reisinformatie beschikbaar stellen via de websites, apps etc..
- Vervanging van het huidige Parkeerverwijssysteem Scheveningen (PVS) in Scheveningen Bad door een systeem met vermelding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen, dat bovendien aansluit bij de gewenste parkeerroute Scheveningen Bad in de Verkeersvisie.
- Realisatie van een parkeerroute in Scheveningen Haven met informatie over beschikbare parkeerplaatsen (in aantallen) in de parkeervoorzieningen.
- Introduceren van betaald straatparkeren in de gehele kustzone (inclusief Scheveningen Haven) en het Geuzenkwartier. Daarnaast komt er nader overleg met het wijkoverleg Statenkwartier over de wenselijkheid en fasering van de introductie van betaald parkeren in het Statenkwartier.
- Maatregelen treffen tegen doorgaand zwaar vrachtverkeer door Scheveningen (instellen verbod tussen Scheveningen Dorp en Haven, bijvoorbeeld door middel van het instellen van lengtebeperking).
- Opzetten van promotiecampagnes om te stimuleren dat bezoekers met alternatieven voor de auto naar de kust te komen.
- Intensivering van de handhaving inclusief een wegsleepregeling op oranje en rode dagen.
- Afstemming van reguleringstijden van het betaald parkeren op straat en afstemming van de parkeertarieven met de beheerders van openbare parkeervoorzieningen.
- Het op basis van een nadere verkeersstudie optimaliseren van de verkeerssituatie op de Westduinweg. Uitgangspunt hierbij is dat de doorstroming van het verkeer, ook na implementatie van de maatregelen en voorstellen uit de Verkeersvisie en eventuele andere ontwikkelingen, gegarandeerd blijft.
- Verbeteren van de bewegwijzering van en naar Scheveningen.