Verzet tegen verdwijnen van fietssnelweg Mient in Den Haag

'Fietssnelweg' langs de Mient in Den Haag dreigt te verdwijnen
'Fietssnelweg' langs de Mient in Den Haag dreigt te verdwijnen
DEN HAAG - Al meer dan duizend mensen hebben een petitie getekend tegen de plannen van de gemeente Den Haag voor de herinrichting van de Mient. In deze plannen is er geen fietssnelweg meer, maar wel ruimte voor extra parkeerplaatsen.
Langs de Mient in Den Haag ligt een royaal bemeten tweerichtingsfietspad dat onderdeel uitmaakt van een zogenoemde sterfietsroute.
De gemeente wil 50 extra parkeerplekken realiseren tussen de Appelstraat en de Laan van Eik en Duinen in Den Haag. Het was eerder de bedoeling dat de Mient zou worden heringericht om haaks gestoken parkeren mogelijk te maken. In de nieuwe situatie zou de fietssnelweg worden vervangen door aan weerszijden vrijliggende fietspaden. Dat plan bleek wegens bezwaren van de HTM en de nood- en hulpdiensten onuitvoerbaar. Nu wil de gemeente het fietssnelweg opheffen en vervangen door een ventweg met langsparkeren. Bezorgde bewoners, willen van deze plannen af.

Bezorgd

Eerder vroegen de Haagse Stadspartij en de PvdA al aandacht voor het verdwijnen van het fietspad. Ook de Fietsersbond maakt zich zorgen. Volgens de bond fietsen dagelijks 2500 fietsers over het pad en zouden op een sterfietsroute parkeerplaatsen juist moeten wijken voor fietsvoorzieningen en niet andersom.