Banenmachine Den Haag komt op stoom, maar werkloosheid blijft hoog

© archief
DEN HAAG - De inspanningen van de gemeente Den Haag om meer mensen aan het werk te krijgen, blijkt vruchten af te werpen. Den Haag weet mensen steeds beter te begeleiden naar werk. Dat schrijft wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) in zijn voortgangsrapportage 'Den Haag maakt werk'.
Het stadsbestuur wil dat 17.000 mensen uit de bijstand aan het werk of naar school gaan. Om die doelstelling te behalen heeft het nog ongeveer anderhalf jaar de tijd. In het eerste halfjaar van dit jaar is dat bij 2.669 mensen gelukt, terwijl het de doelstelling was om 2.125 mensen weer aan de slag te krijgen.
Ook zijn er in diezelfde periode 781 jongeren weer aan het werk of naar school gegaan. Dat zijn er ruim 150 meer dan de doelstelling was. Tot 2018 is het de bedoeling dat 5.000 jongeren aan het werk of naar school gaan, waarvan 4.000 uit de bijstand.

Social return

In het eerste halfjaar van dit jaar 317 mensen via social return aan de slag gegaan. Met social return helpen ondernemers, die in opdracht van de gemeente werk uitvoeren, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of stageplek. De doelstelling lag op het aantal van 125. In totaal moeten er tot 2018 duizend mensen via social return aan de slag, is het streven van de gemeente.
Bij het creëren van 38 beschutte werkplekken is de doelstelling voor het eerste halfjaar exact behaald. 'Ondanks het bescheiden resultaat tot nu toe, kan Den Haag gezien worden als koploper op dit gebied', schrijft Baldewsingh. 'Veel gemeentes hebben geen beschut werk of zijn onvoldoende succesvol.'

Werkloosheid blijft hoog

Goede cijfers dus, maar de werkloosheid blijft hoog. Dat heeft te maken met de toename van de bevolking, meer herintreders (iemand die tijdelijk zijn baan heeft opgegeven, maar na enige tijd weer op zoek is naar werk) en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.
Een andere factor voor de hoge werkloosheid is het feit dat sectoren die doorgaans veel laaggeschoolde arbeid bieden, zoals de bouwsector, gekrompen zijn. Tegelijkertijd worden de lageropgeleiden verdrongen door de hogeropgeleiden. Daardoor komt de banengroei die Den Haag voor ogen heeft nauwelijks ten goede aan bijstandsgerechtigden en laaggeschoolde werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering.