Zorgen over de zorg: 'Personeel verdient een behoorlijk salaris en een compliment'

DEN HAAG - De ouderenzorg heeft een imagoprobleem en daarom kunnen verpleeghuizen geen geschikt personeel vinden, zegt staatssecretaris Martin van Rijn. Omdat ouderen steeds zwaardere zorg nodig hebben, is er meer hoger opgeleid personeel nodig. Volgens betrokkenen is de oplossing simpel: geef verzorgenden een hoger salaris, een goede opleiding en af en toe een compliment.
Zorginstellingen hebben grote moeite hoger opgeleid personeel te vinden. Beleidsmedewerker Martin Oosterheert (Florence) beaamt dit: 'Binnen de organisatie waar ik werk - en ook bij andere zorgorganisaties - is het gewoon lastig om voldoende en ook gekwalificeerd personeel te krijgen.' Mantelzorger Larry van Putten denkt dat het een kwestie is van goed werven en waardering geven: 'Een behoorlijk salaris, maar ook af en toe een compliment.'
'Vroeger had je minder personeel en minder 'zware' bewoners. Nu heb je 'hele zware' bewoners en die vragen meer aandacht en zorg,' zegt medewerkster Maria (Florence). Volgens mantelzorger Anneke Ploeger is het wachten tot er een ongeluk gebeurt: 'Er ontstaan gevaarlijke situaties en er zijn veel te weinig mensen op teveel zorgbehoevenden.'

'Imago verbeteren'

Mantelzorger Luc Brinksma denkt dat de oplossing ligt in bijscholing van het huidige personeel. Ook mantelzorger Virginia Rijks hoopt dat verzorgenden bijgeschoold kunnen worden, zodat ze beter voldoen aan de zwaardere zorgvraag van de bewoners. Staatssecretaris Van Rijn erkent dat een goede opleiding belangrijk is, maar wil ook het imago van de ouderenzorg verbeteren. 'Wat ik wil is dat mensen op een verjaardag kunnen zeggen: ik werk in een verpleeghuis en daar ben ik trots op. Daar moeten we aan werken. Maar ik heb geen toverstafje waarmee ik morgen kan zeggen: dat is geregeld.'
Per 1 januari komt de staatssecretaris met een nieuwe personeelsnorm om te voorkomen dat er teveel ouderen worden verzorgd door te weinig medewerkers: 'Geen vast getal, want per groep is er andere zorg nodig. We moeten veel meer rekening houden met individuen. De zorg moet zich aanpassen aan de bewoners en niet andersom.'
Dit is een artikel in de reeks 'Zorgen over de zorg'. Meer lezen over de ouderenzorg?