Zorgen over de zorg: 'Geen managementteam en geen onnodige vergaderingen'

DEN HAAG - Staatssecretaris Martin van Rijn gaat strenger toezien op onnodige bureaucratie in zorginstellingen. Hij wil onderzoeken hoe groot het management nu is en hoeveel geld daar aan op gaat. Betrokkenen benadrukken tegen Omroep West dat geld dat voor de zorg bedoeld is, uitgegeven moet worden aan de zorg en niet aan dure managers.
Van Rijn erkent dat de ouderenzorg de afgelopen jaren grootschaliger is georganiseerd: 'Met alle gevolgen van dien: veel management, veel bureaucratie.' Hij vindt dat dit anders moet: 'De baas moet de mensen weer kennen, weten wat er speelt. Daar moeten we strenger op toezien.'

Bij zorginstelling Herbergier in Den Haag werken ze al met een zeer beperkt managementteam. Er is één bestuurder en de rest van het personeel is er voor de ouderen, legt medewerkster Wilma uit: 'Korte lijnen, geen managementteam, geen onnodige vergaderingen, dus meer tijd voor de zorg.' Volgens bestuurder Claudia van Toorn van Herbergier is er zelfs geld genoeg als de grote instellingen hun directeuren wegsturen.

Minder managers

Ook bewoners van zorginstellingen denken dat er geld overblijft als er minder managers zouden zijn. 'De hoge salarissen een beetje minder en dat geld in een andere pot stoppen', zegt mevrouw Van der Zee. Volgens mantelzorger John Koster is schaalvergroting het probleem: 'Er komen vijf huizen samen, we hebben vijf directeuren, er komt er een chef lege dozen, eentje voor het personeel, eentje voor huisvesting... Dat kan nooit de bedoeling van zorggelden zijn.'

Dit is een artikel in de reeks 'Zorgen over de zorg'. Meer lezen over de ouderenzorg?