Ook banenplan voor Den Haag Zuidwest: 850 jongeren moeten aan de slag of naar school

werkloos
werkloos
DEN HAAG - Meer jongeren uit Den Haag Zuidwest moeten aan de slag. Daarom komt er ook voor dit deel van de stad een banenplan. De bedoeling is dat de gemeente hier met 850 jongeren in gesprek komt en dat 500 van hen aan de slag gaat, naar school of een leerwerkplek krijgt.
Eerder waren er
in het leven geroepen met als achterliggend idee: ‘Niet alle jongeren in Den Haag vinden via school of werk zelf hun weg naar zelfstandigheid’.
Zuidwest bestaat uit de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Volgens wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) is het nodig dat er ook hier iets extra’s gebeurt. ‘Algemene kenmerken van Zuidwest zijn haar multiculturele bevolkingssamenstelling en relatief veel bewoners met een migratieachtergrond. Inkomens zijn er relatief laag, het opleidingsniveau is laag en de werkloosheid is hoog.’

Veel uitkeringen

In Zuidwest wonen ruim 13.000 jongeren tussen de 15 en 30 jaar. In totaal ontvangen in dit deel van de stad  714 jongeren tot 27 jaar een uitkering. Dit is zo’n 42 procent van het totaal aantal jongeren in Den Haag dat een uitkering ontvangt. Bijna 40 procent van deze groep woont in Moerwijk.
Het wijkbanenplan richt zich mensen tot 27 jaar, die niet naar school gaan en geen werk hebben. De redenen waarom deze jongens en meiden thuis zitten, zijn divers, aldus de wethouder. Zo hebben ze soms gebrekkige communicatieve vaardigheden, of hebben ze nog niet voldoende kennis of ervaring. Anderen hebben te maken met ‘schulden, een gebrekkige taalbeheersing of problemen in de thuissituatie.’

'Negatieve beeldvorming'

Ook speelt volgens hem mee dat de jongeren te maken hebben met ‘negatieve beeldvorming’. Daardoor zouden werknemers ze niet graag in dienst nemen of zelfs discrimineren. Baldewsingh: ‘Hierdoor ontbreekt bij de jongeren het gevoel van perspectief.’
De jongeren, is de bedoeling, worden straks intensief begeleid. Ze kunnen eventueel ook hulp krijgen als ze schulden hebben. Werkgevers worden benaderd om met hen te bespreken hoe ze de jongeren aan een baan, stage of leerwerkplek kunnen helpen. Daarvoor kunnen ze eventueel ook steun krijgen van de gemeente. De wethouder denkt dat het banenplan voor Zuidwest in totaal 1,2 miljoen euro gaat kosten.