Instellingen

Den Haag: Medewerker niet alleen ontslagen wegens borstvoeding, maar om 'ongewenste houding'

© ANP

DEN HAAG - De vrouw die door de gemeente Den Haag zou zijn ontslagen omdat zij borstvoeding wilde geven aan de baby, is niet alleen daarom de wacht aangezegd. De uitzendkracht moest ook weg ‘vanwege gebrek aan communicatie en een ongewenste houding en gedrag’, aldus het college van burgemeester en wethouders. ‘Wij benadrukken daarom dat zij, in tegenstelling tot het beeld dat is ontstaan, niet is ontslagen vanwege het enkele feit dat zij borstvoeding wilde geven.’

Bijna een maand geleden werd bekend dat het College voor de Rechten van de Mens

omdat die een medewerkster onterecht zou hebben ontslagen. De vrouw wilde thuis borstvoeding aan haar kind geven, maar haar leidinggevende zou dat hebben verboden. Dit terwijl vrouwen in de eerste negen maanden na de bevalling

om borstvoeding te geven.

D66-raadslid Hanneke van der Werf eiste daarom opheldering van het stadsbestuur. Dat stelt nu dat het ‘zeer spijtig dat is deze situatie is ontstaan’. Volgens het college zou Den Haag ‘veel waarde hechten aan de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en aan het recht van vrouwen om borstvoeding te geven onder werktijd’.

Niet maatgevend

Maar er speelt meer, aldus burgemeester en wethouders. ‘Deze casus is echter geenszins maatgevend voor het gemeentelijk beleid op het gebied van borstvoeding. In deze situatie speelden meer omstandigheden mee, die hebben gemaakt dat de uitzendovereenkomst met de betreffende vrouw is beëindigd’. En dat is dus ‘gebrek aan communicatie en een ongewenste houding en gedrag’.

Volgens het stadsbestuur was er geen sprake van dat de leidinggevende van de vrouw niet wilde meewerken aan het geven van borstvoeding. Zij zou echter verrast zijn door de vraag omdat dit nog niet eerder ter sprake was gekomen. Daarna zouden voorlopige afspraken met de vrouw zijn gemaakt. ‘Aangezien de vrouw haar werkzaamheden in roosterdienst deed was het immers belangrijk dit goed in te plannen.’ Voordat die voorlopige afspraken konden worden omgezet in een definitief akkoord is de samenwerking met de medewerkster beëindigd, aldus het college.