Instellingen

Haags Forepark krijgt mogelijk P+R parkeergarage

© Archief

DEN HAAG - Op het Haagse bedrijventerrein Forepark komt mogelijk een P+R-parkeergarage. Het college van burgemeester en wethouders wil naast de halte van de Randstadrail een garage voor 400 auto's aanleggen. Die moet ervoor zorgen dat meer mensen gebruik maken van P+R-voorzieningen, dus hun auto parkeren en het centrum in reizen met het openbaar vervoer.

Op dit moment zijn er in de Haagse regio ongeveer drieduizend P+R parkeerplaatsen. Maar dat moeten er in 2020 vijfduizend worden en in 2030 tienduizend. Dat is vastgelegd in de Haagse Nota Mobiliteit en staat in het coalitieakkoord. 

Daarom wil het college de komende tijd meer P+R plekken realiseren. De parkeergarage in het Forepark is het belangrijkste onderdeel van dit plan. De kosten van de garage zijn 13 miljoen euro. 4,4 miljoen euro hiervan komt van het Rijk en het bedrijfsleven, de rest komt voor rekening van de gemeente.


Investeren in kwaliteit

Naast het realiseren van een parkeergarage, wil het Haagse college investeren in de kwaliteit van bestaande P+R locaties bij de Uithof en Mariahoeve. Deze locaties zijn bedoeld voor bezoekers van de binnenstad.

Voor bezoekers van Scheveningen moet het mogelijk worden om bij de parkeergarages CS-New Babylon gebruik te maken van een P+R-voorziening. Het gaat om achthonderd parkeerplaatsen die alleen in de weekenden en feestdagen geopend zijn. 


Park+Bike

Daarnaast moet de actuele informatie over beschikbare parkeertijden en reistijden over de weg verbeteren en wil Den Haag starten met een proef voor Park + Bike. Voor Park + Bike kijkt het college naar marktpartijen. Door het uitschrijven van een prijsvraag probeert het stadsbestuur ondernemers te prikkelen om een plan hiervoor te ontwikkelen.

Met deze maatregelen denkt het Haagse college 1200 extra P+R plekken te realiseren in Den Haag en nog eens duizend in de Haagse regio. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.