Instellingen

Vijf miljoen euro extra voor armoedebestrijding in Den Haag

DEN HAAG - Het beschikbaar stellen van kleding, fietsen of een tablet, honderd euro om met het openbaar vervoer te reizen, een gratis ID-pas als een kind veertien jaar wordt. Het zijn paar van een groot aantal nieuwe maatregelen die de gemeente Den Haag wil nemen om armoede onder kinderen te bestrijden.
Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) maakte dinsdag bekend dat er in totaal bijna vijf miljoen euro extra beschikbaar komt voor een 'stevig en solide' armoedebeleid. Een fors deel van het geld komt van staatssecretaris Jetta Klijsma. De rest is van de gemeente zelf.
Uit onderzoek blijkt dat er in Den Haag bijna 24.000 kinderen in armoede opgroeien. De wethouder: 'Zij mogen niet de dupe worden van de inkomenspositie van hun ouders. Daarom zet het college fors in op het bestrijden van de gevolgen van armoede bij kinderen.' Daarvoor werkt hij onder meer samen met de Stichting Leergeld. Die is in het jaar 2000 opgericht, met als doel dat kinderen niet mogen achterblijven omdat er thuis geen geld is.

Meest noodzakelijke dingen

Om de kinderen te helpen wordt het kindpakket uitgebreid, daarin zitten de meest noodzakelijke zaken, zoals sport, schoolspullen en muziekles. Dat pakket wordt nu uitgebreid: kinderen kunnen er ook speelgoed krijgen of degelijke kleding. Verder blijkt dat er een wachtlijst is voor fietsen, daar moeten er ook meer van komen. En omdat het belangrijk is dat jongeren mobiel zijn, komt er een ov-tegoed van honderd euro voor 8500 jongeren.
Naast meer steun voor kinderen, wil de gemeente zich ook richten op arme ouderen. Want ongeveer een kwart van de Haagse minima bestaat uit AOW’ers. En dat aantal nam de laatste jaren fors toe. In Den Haag komen nu 14.354 huishoudens van 65 jaar en ouder rond van een laag inkomen. Daarom kunnen ouderen met een Ooievaarspas ook in 2017 gebruik maken van gratis openbaar vervoer en deelnemen aan activiteiten op gebied van sport, cultuur en recreatie. Ook krijgen 65-plussers met een Ooievaarspas korting op een maaltijdvoorziening, op een tablet en bijbehorende cursus. Verder hebben ouderen met een laag inkomen recht op een tegemoetkoming in de premie van de Haagse collectieve zorgverzekering.

Nieuwe regeling

Voor ouderen die net boven de inkomensgrens van de Ooievaarspas uitkomen en geen zicht hebben op inkomensverbetering wordt een nieuwe regeling getroffen. Naar schatting 3000 oudere Hagenaars kunnen hierdoor gebruik blijven maken van de Ooievaarspas en van het gratis OV.
In totaal heeft de gemeente volgend jaar bijna zeventig miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van armoede en schulden onder Hagenaars. 'Gelijke kansen voor kinderen, participatie van ouderen, tegengaan van schulden en optimale toegankelijkheid van de armoedevoorzieningen vormen de pijlers van het beleid in 2017', aldus de wethouder.

Meest kwetsbare groepen

In Den Haag moet iedereen een kans krijgen om mee te doen en zich te ontplooien, vindt Baldewsingh. 'Door te werken of naar school te gaan. Het armoedebeleid is er vooral voor de meest kwetsbare groepen in de stad, voor hen die niet in staat zijn om hun inkomen te vergroten. Wij willen dat ook zij volop mee kunnen doen, want samen maken we de stad.'