Nog geen concrete plannen voor verhuizen prostitutie Geleenstraat en Doubletstraat

Foto Archief
Foto Archief
DEN HAAG - De prostitutie is nog lang niet uit de Haagse Doubletstraat en Geleenstraat verdwenen. Een deel van de politiek staat positief ten opzichte van een particulier plan om de sekswerkers elders onder te brengen, maar wil het initiatief vooral daar laten.
De gemeente heeft zelf geen concrete plannen om de ramen naar elders te laten verhuizen. Dat bleek donderdagavond tijdens een debat in de Haagse gemeenteraad. De gemeente Den Haag heeft wel een juridisch onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om het zogenaamde Groningse model ook hier toe te passen. Dat komt erop neer dat een straat met veel ramen kon worden gesloten zonder dat dit de gemeente veel geld kostte. Maar volgens wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) kleven aan dat model ook nadelen en is het niet zomaar te kopiëren naar Den Haag.

Deel gemeenteraad voor alternatief

Een deel van de Haagse gemeenteraad is voorstander van alternatieven. Maar tegelijk bleek ook dat de politiek niet van plan is daarvoor vele miljoenen euro's uit te trekken. Wijsmuller maakte de raad ook duidelijk dat uitsterfbeleid' geen onderdeel is van het Haagse prostitutiebeleid. Wel meldde zich de organisatie Non Nobis die een oplossing zou bieden. De stichting wil een pand neerzetten waar alle sekswerkers veilig hun diensten kunnen aanbieden. Vooral het CDA in de Haagse raad is gecharmeerd van dat idee. Andere partijen zien er ook wel iets in, maar dan moet er wel een goed uitgewerkt plan komen.