Wassenaar krijgt een tijdelijke burgemeester

WASSENAAR - Wassenaar krijgt een waarnemer als burgemeester. Dat meldt de provincie Zuid-Holland. De huidige burgemeester, Jan Hoekema, vertrekt medio januari.
Commissaris van de koning Jaap Smit heeft dinsdag met de fractievoorzitters in de gemeenteraad afgesproken dat de waarnemend burgemeester tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 aanblijft. Smit maakt 'op korte termijn' de naam van de waarnemer bekend, aldus een
.
Dat de tijdelijke burgemeester ruim een jaar aanblijft, geeft de waarnemer de tijd om 'samen met de betrokkenen de bestuurlijke verhoudingen in Wassenaar te normaliseren. Dit moet de nieuw verkozen gemeenteraad in maart 2018 én een eventueel nieuw te benoemen burgemeester een goede start bieden.'

Fusie

Het plotselinge vertrek van Hoekema heeft tot de nodige opschudding geleid in Wassenaar. Als officiële reden daarvoor werd gegeven dat er 'onvoldoende basis was voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking'. Vaak wordt door betrokkenen de beeldspraak gebruikt van een huwelijk dat 'op is'.
Het standpunt van Hoekema over een mogelijke fusie tussen Wassenaar en Voorschoten speelt ook een rol. Nu al werken de twee gemeenten op ambtelijk niveau samen. Zowel in de Wassenaarse als Voorschotense gemeenteraad bestaat de angst dat een fusie tussen de gemeenten wordt 'doorgedrukt'. Beide raden hebben zich uitgesproken tegen een fusie, terwijl Hoekema vóór is.

Smit

Smit geeft de waarnemer de opdracht 'om de komende periode tot een oriëntatie te komen op de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. Gelet op de resultaten van de bestuurskrachtmeting zal de gemeente moeten bezien op welke wijze wordt toegewerkt naar een toekomstbestendige gemeente. De burgemeester zal hierin een aanjagende rol vervullen.'