Instellingen

Den Haag gaat meer educatie bieden aan kinderen met een taalachterstand

Afbeelding: Omroep West
Afbeelding: Omroep West

DEN HAAG - Meer kinderen met een taal- en ontwikkelingsachterstand in Den Haag kunnen vanaf 2018 terecht bij voor- en vroegschoolse opvang, waar ze spelenderwijs extra kunnen leren. De gemeente gaat het aantal kindplaatsen fors uitbreiden.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) presenteerde woensdag

voor voorschoolse educatie. Ze vindt dat alle kinderen in Den Haag recht hebben op vroegschoolse educatie, maar met de beschikbare financiele middelen ligt de prioriteit in eerste instantie bij de kinderen in de wijken met de grootste taalachterstand.

Dat zijn de Schilderswijk, Transvaal, Stationsbuurt, Groente-en Fruitmarkt, Laak, Rustenburg-Oostbroek, Moerwijk, Morgenstond en Bouwlust/Vrederust. Het gaat om 12 uur spelenderwijs leren per week. Ouders van de kinderen betalen een inkomensafhankelijke bijdrage voor zes uur educatie, de andere zes uur worden betaald door de gemeente.  

Eerste grote stad van Nederland

De voorschoolse educatie moet ertoe leiden dat het taalniveau van de kinderen verbetert, voor ze naar de basisschool gaan. Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66): 'De kansengelijkheid van kinderen verbeteren, dat is de inzet. Wie de basisschool met een achterstand begint, blijft achterlopen. Daarom moeten we alles op alles zetten om gelijke startkansen voor kinderen te realiseren.'

Om dit plan te realiseren worden de peuterspeelzalen en kinderopvang in Den Haag gelijkgetrokken. Het wordt vanaf 2018 allemaal kinderopvang. Den Haag is de eerste grote stad in Nederland waar met verandering van de kinderopvang de extra taaleducatie wordt gerealiseerd. Van Engelshoven: 'Waar op het Binnenhof nog over wordt gedacht, brengen wij al in praktijk. We hebben dan ook geen tijd te verliezen.'