Verliezen zelfstandigheid Voorschoten stap dichterbij

Gemeentehuis Voorschoten. Archieffoto
Gemeentehuis Voorschoten. Archieffoto
VOORSCHOTEN - De gemeenteraad van Voorschoten is er niet in geslaagd een plan op te stellen om de financiële problemen van het dorp aan te pakken. VVD en PvdA willen de problemen oplossen door een mogelijke bestuurlijke fusie met Wassenaar of Leidschendam-Voorburg.
Voorschoten is vorige week
onder
gesteld. Dit is gebeurd omdat er volgend jaar een tekort is van 1 miljoen euro op de begroting van volgend jaar. Dat tekort loopt op naar 2,4 miljoen in 2018. Oppositie partijen D66, GL, PvdA en SP stelden voor de Onroerendezaakbelasting (OZB) te verhogen, maar dit voorstel werd door VVD, CDA en ONS verworpen.
Tijdens de begrotingsbehandeling eerder dit jaar werd het plan de OZB te verhogen ook al door de coalitie tegengehouden. De financiële problemen van de gemeente Voorschoten zouden niet in één klap opgelost zijn met een belastingverhoging. Jarenlang heeft de gemeente te veel geld uitgegeven, waardoor de financiële reserves zijn uitgeput.

Lagere termijn

De enige optie die de gemeenteraad nu nog heeft is bezuinigen op uitgaven. Hiervoor bleven concrete voorstellen woensdag uit. De raad kwam niet verder dan een motie, waarin wordt opgeroepen tot een  'Raadsbreed herstelplan om het toezicht van de provincie snel af te ronden.'
De VVD wil een pakket met maatregelen dat voor de langere termijn effect heeft. De VVD ziet ook wel wat in bestuurlijke fusie met andere gemeenten zoals Wassenaar of Leidschendam.