Spelregels vuurstapels waren bekend: ‘De eerste die 35 meter heeft, is winnaar’

DEN HAAG - Over wie de winnaar is van de vuurstapelstrijd op het Scheveningse strand, kan geen enkel misverstand bestaan. Volgens de spelregels die de gemeente Den Haag dit jaar afsprak met de bouwers uit Duindorp en Scheveningen, heeft Scheveningen gewonnen. Die bereikte als eerste de 35 meter.
‘In de situatie waar beide partijen binnen de toegestane tijd de 35 meter weten te halen, kan de partij die als eerste die hoogte heeft bereikt zich als de winnaar van de jaarlijkse wedloop beschouwen.’ Dat schreef de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen al op 15 oktober van dit jaar aan de gemeenteraad. In die brief stelt hij ook dat hierover met de bouwers ‘duidelijke afspraken zijn gemaakt’.
In een brief over de maatregelen die worden getroffen tijdens de jaarwisseling, staan de afspraken met de bouwers nauwkeurig omschreven. Zo worden de maximale hoogte en breedte van de stapel vermeld, evenals de begin- en eindtijden van de bouw. ‘De organisatoren hebben laten weten dat zij met deze randvoorwaarden voor de afmetingen voor de vuren uit de voeten kunnen. Het wedstrijdelement blijft behouden en er blijft nog ruimte om het hoogterecord van verleden jaar (33,8 meter) te verbeteren', aldus Van Aartsen in de brief.

Stoppen

De burgemeester: ‘Als de bouwers van een vuurstapel de maximaal toegestane hoogte van 35 meter eerder hebben bereikt, dan is dat uiteraard het moment waarop de opbouw van die vuurstapel moet stoppen. Als de bouwers van de andere vuurstapel nog niet zo ver zijn, dan mogen zij doorgaan met de opbouw tot maximaal 35 meter (…).’  Maar de winnaar is dus wel partij die als eerste die hoogte heeft bereikt.'
Eerder werd bekend dat de bouwers op Scheveningen donderdag als eerste de hoogte van 35 meter hadden bereikt. De Duindorpers betwisten dat. ‘Het meetmoment is pas op Oudjaarsdag om 16.00 uur. Het gaat niet om de snelheid', zei Duindorper Gijs op Radio West.

Zelf beoordelen

Hoewel de brief van Van Aartsen uit oktober dus geen enkel misverstand laat bestaan over wie winnaar is, laat de gemeente zich vandaag opeens op de vlakte. In een persverklaring staat dat ‘de organisaties zelf de beoordeling van het wedstrijdelement bepalen’. Wel wordt nog eens erkend dat de stapel op het Noorderstrand inmiddels de toegestane hoogte van 35 meter heeft gehaald en dat die op het Zuiderstrand die hoogte later op de dag bereikt.
De gemeente en de politie constateren ook ‘dat de opbouw van de vuurstapels op het Noorderstrand en het Zuiderstrand van Scheveningen volgens afspraak is verlopen’.