Bevolking Den Haag weer gegroeid

Beschuit met muisjes
Beschuit met muisjes
DEN HAAG - De bevolking is het afgelopen jaar toegenomen, vooral in de grote steden, waaronder Den Haag. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 kwamen er in Den Haag negen mensen per duizend bij.
In de grote steden werden meer baby's geboren dan dat er mensen overleden. Ook kwamen er meer immigranten dan dat er vertrokken. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht was de bevolkingsgroei groter. Ook enkele kleine gemeenten groeiden erg hard dankzij nieuwbouw, zoals Zoeterwoude en Rijswijk.
Landelijk groeide de bevolking per duizend personen met zes mensen. Nederland telt inmiddels 17,1 miljoen inwoners. Het groeitempo is sinds het begin van deze eeuw niet zo hoog geweest. Er was echter niet overal groei: in 21 procent van de gemeenten daalde het aantal inwoners.