Bodycams voor politie in het Westland

© John van der Tol
WESTLAND - De politie in het Westland heeft drie bodycams aangeschaft. Daarmee volgen ze het voorbeeld van andere bureaus, waar al langer wordt geëxperimenteerd met camera's op het uniform van agenten.
De bodycams worden waarschijnlijk ingezet op de 'noodhulp'. Dat zijn agenten die op de 112-meldingen afgaan. Agenten zetten de bodycam zelf aan en uit. Ze melden dat ook altijd, aldus een woordvoerder.
Er wordt door de politie al langer met bodycams gewerkt, onder meer in Den Haag en in Leiden zijn ze daar al mee bezig. Op meerdere plekken in het land wordt komend jaar voor het eerst met bodycams gewerkt. Eind 2017 gaat er een concreet advies naar de korpsleiding over het gebruik van bodycams.

Voor- en nadelen

De bodycam kan helpen in het handhaven van de openbare orde. De beelden zijn ook te gebruiken bij klachtenafhandeling, evaluaties en onderzoeken naar politiemensen.
Er is ook kritiek op het gebruik van bodycams. Onderzoek in Amerika en Groot-Brittannië wees uit dat het aanzetten van een bodycam ook een reactie kan uitlokken en dat agenten met camera's daardoor vaker worden aangevallen. Ook worden vragen gesteld over privacy. De politie schrijft dat de beelden na een dienst altijd worden weggegooid, tenzij het voor het politiewerk nuttig is om ze te bewaren.