Instellingen

Rijswijks Pontje Keereweer keert niet meer terug

Pontje Keereweer

RIJSWIJK - Het pontje Keereweer in Rijswijk keert niet terug in de vaart. Er zouden te weinig mensen gebruik van gaan maken. Ook is er te weinig animo om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij het fiets- en voetveer over de Vliet. Dat heeft de gemeente Rijswijk maandagmiddag bekend gemaakt.

Fietsers en voetgangers die naar de overkant van de Vliet willen, konden hiervoor jarenlang gebruik maken van een fiets- en voetveer ter hoogte van de Pasgeldlaan in Rijswijk.

Het pontje werd echter eind 2012 uit de vaart genomen. Tot grote teleurstelling van veel gebruikers. Zelfs nadat oktober 2014 ter hoogte van de Populierlaan een brug voor fietsers en voetgangers in gebruik was genomen, bleef de onrust bestaan.

Enquête

In het coalitieakkoord van Rijswijk werd daarom vastgelegd dat moest worden onderzocht of de pont kon terugkeren. Aan ruim 1100 bewoners van de direct aangrenzende wijken is gevraagd om een enquête in te vullen over het veer. Ruim 400 mensen deden dat ook daadwerkelijk. Daarnaast zijn fietsers en voetgangers bij de brug De Oversteek en bij ’t Haantje geïnterviewd.

Uit de onderzoeken wordt duidelijk dat 35 procent van de omwonenden doordeweeks dagelijks de pont zou gaan gebruiken, ook als ze hiervoor moeten betalen. Van de andere geïnterviewde groep wil 38 procent de pont gaan gebruiken en dan vooral om in het weekend tijdens een fietstocht over te steken. Maar ook blijkt dat er nauwelijks mensen te vinden zijn die zich als vrijwilliger willen inzetten voor het in de vaart houden van de pont.

'Teleurstellend'

Het college vindt deze uitkomst ‘nogal teleurstellend’ en constateert dat er ‘onvoldoende draagvlak’ is voor de terugkeer van het pontje.

Inmiddels is ook duidelijk dat de tijdwinst die geboekt kan worden klein is. De boot mag namelijk niet meer recht oversteken, maar moet van de vaarwegbeheerder - de provincie Zuid-Holland - een stuk meevaren in de richting van het scheepvaartverkeer. Deze ‘omtrekkende beweging’ kost een paar minuten extra. Voor mensen die verder van de pont afwonen, levert deze oversteek helemaal geen tijdswinst op, aldus het college van Rijswijk.

Niet kostendekkend

Wat verder nog meespeelt, is dat de pont niet kostendekkend is. Het tarief zou dan voor de reizigers te hoog worden. Een mogelijkheid om de kosten te verminderen, zou de inzet van vrijwilligers zijn. Uit het onderzoek blijkt echter dat dat niet gaat lukken, omdat daarvoor nauwelijks mensen te vinden zijn.

Het pontje kwam eerder in 2012 in het nieuws omdat het tegen een vrachtschip botste. Dit zou volgens de voormalig schipper van het veer zijn gebeurd omdat de gemeente wegens bezuinigingen onervaren personeel had ingezet. Bij het incident raakten twee mensen te water.

Instemmen

De gemeenteraad van Rijswijk moet nog wel instemmen met het voorstel om het pontje definitief te schrappen. Eind februari wordt erover gesproken in het 'forum stad'; op 7 februari in de gemeenteraad.