Diplomaten in Den Haag ontlopen parkeerboetes niet

Het uitschrijven van de bon verdwijnt uit het straatbeeld
Het uitschrijven van de bon verdwijnt uit het straatbeeld © Archief
DEN HAAG - De gemeente Den Haag blijft parkeerboetes voor diplomaten uitschrijven. Een uitspraak van de rechter dat mensen met diplomatieke immuniteit in Nederland geen boetes meer opgelegd mogen krijgen, heeft geen effect op de gemeentelijke parkeerbelasting. Rusland blijft de grootste wanbetaler van parkeerboetes.
Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van Groep de Mos/Ouderenpartij in de Haagse gemeenteraad. Volgens de rechter is het opleggen van
in strijd met het Verdrag van Wenen. De overheid verstuurt vanwege deze uitspraak geen boetes meer voor bijvoorbeeld verkeersovertredingen die diplomaten begaan.
Maar de situatie voor parkeerboetes is een andere. 'Parkeerboetes die zijn opgelegd omdat de betrokkene niet heeft betaald voor het parkeren bij een parkeerautomaat zijn feitelijk geen boetes, maar naheffingen voor niet-betaalde parkeerbelasting', schrijft het college. 'Het gerechtshof heeft in april 2000 geoordeeld dat diplomaten niet zijn vrijgesteld van parkeerbelasting.'

Auto's wegslepen mag niet

In de praktijk blijkt het soms lastig voor de gemeente om de boetes bij diplomaten te innen. Diplomaten zijn onschendbaar en wanbetalers zijn daardoor lastig aan te pakken. Sancties als het wegslepen van een auto is bijvoorbeeld niet toegestaan. Dat is vastgelegd in het Verdrag van Wenen.
'Het Verdrag bepaalt dat voertuigen met een CD-kenteken zijn gevrijwaard van onderzoek, vordering, beslaglegging of executoriale maatregelen', schrijft het college. 'Het wegslepen van voertuigen met een CD-kenteken is om die reden wettelijk niet toegestaan. Wat juridisch niet kan, doen we ook niet.'

Dertigduizend euro aan openstaande boetes

In 2016 stond een bedrag van ruim 30 duizend euro open van niet-betaalde boetes door diplomaten. Dat is iets minder dan in 2015 en 2014. Toen ging het om respectievelijk 33 duizend euro en 31 duizend euro.
Rusland is nog altijd de grootse wanbetaler, gevolgd door Georgië en Afghanistan.