'Busstation Leiden CS kan beter ondergronds'

LEIDEN - Drie Leidse architecten hebben een alternatief plan gepresenteerd voor een nieuw busplatform bij station Leiden CS. Het huidige busstation aan de stadszijde wordt daarbij niet verplaatst naar de zeezijde, zoals het college van B&W wil, maar komt ondergronds te liggen bij de tunnel op de Schipholweg.
Het ondergrondse busplatform is dan te bereiken via een kruispunt halverwege de tunnel op de Schipholweg. Voordeel van deze oplossing is dat het busstation uit het zicht verdwijnt en het direct aansluit op het treinstation en de Leidse binnenstad.
Het plan van de architecten Fons Verheijen, Jan van Iersel en Peter van Swieten is een reactie op de onrust onder de bewoners van drie Leidse wijken, die niet blij zijn met de plannen voor een nieuw busplatform in het Terweepark, aan de zeezijde van Station Leiden CS. Het huidige busstation aan de stadszijde moet volgens de plannen van de gemeente Leiden wijken voor de bouw van nieuwe woon- en kantoorgebouwen.

Verkeerschaos en onveilige verkeerssituaties

Bewoners in het Houtkwartier, de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk zijn bang dat er onvoldoende ruimte is voor een busstation in het Terweepark. De 3.000 bussen die hier dagelijks zouden vertrekken en aankomen, zouden leiden tot verkeerschaos en onveilige verkeerssituaties.
Of het alternatieve plan voor het busstation onder de tunnel op de Schipholweg duurder zal uitvallen dan het huidige plan valt volgens de initiatiefnemers nog te bezien. Het zou in ieder geval beter, schoner en veiliger zijn dan de oplossing in het Terweepark.

Besluitvorming

Volgens de gemeentewoordvoerder wordt er serieus gekeken naar het alternatieve plan door wethouder Paul Laudy. Of er ook iets mee wordt gedaan, zal volgende week dinsdag blijken, want dan neemt hij een besluit over het nieuwe busplatform. De gemeenteraad moet daar dan nog wel mee instemmen.