Kades Scheveningse haven onder water

DEN HAAG - De kades van de tweede binnenhaven op Scheveningen zijn vrijdagmiddag overstroomd. Uit voorzorg zijn donderdag zandzakken neergelegd op de Dr. Lelykade.
De gemeente Den Haag
voor hoog water rond de Scheveningse haven.


Het hoge water wordt veroorzaakt door twee opeenvolgende stormen, in combinatie met springtij. Langs de hele Nederlandse kust staat het water de komende dagen hoog.

Waterstanden

Rijkswaterstaat houdt nauwlettend de waterstanden in de gaten. Als het water te veel stijgt, moeten er keringen dicht om het water tegen te houden. Zo gaan bijvoorbeeld de sluizen van de Afsluitdijk vrijdagmiddag dicht.
Komende nacht wordt een waterstand van 3,80 meter boven NAP verwacht. Dat is vrij bijzonder, zegt Rijkswaterstaat, en komt ongeveer eens in de vijf jaar voor.

Maeslantkering
Rondom de Maeslantkering is momenteel een alarm te horen. Volgens Peter Persoon van het Keringhuis betekent dit dat de omgeving van de Maeslantkering onder water is komen te staan. Hij geeft aan dat de kering zelf nog niet dicht gaat: 'Het water staat nu ongeveer twee meter hoog. Pas als het 2.60 meter is gaan we de kering sluiten. Dat zie ik nu niet snel gebeuren.'
Wel is er volgens Persoon nog een kleine kans dat de kering vannacht dicht moet: 'Als de storm toeneemt kan het zo zijn dat tijdens het volgende hoogwater vannacht en morgenochtend het water wel erg veel gaat stijgen. We hebben een team ingezet dat dit vannacht in de gaten gaat houden.'