Instellingen

Zwakke zeewering Scheveningen heeft sluis nodig; gevaar dreigt bij hoogtij en storm

© Regio15

DEN HAAG - Scheveningen moet op termijn beter beschermd worden tegen het hoge water, bijvoorbeeld door een sluis voor de Scheveningse havens. Nu is onze kust nog veilig, maar met de stijgende zeespiegel kan beter nagedacht worden over de toekomst. Zeker bij een open plek als de haven. Dat zegt kust- en deltadeskundige Ronald Waterman die betrokken is geweest bij alle kustuitbreidingsplannen in Nederland.

Vrijdag liep het zeewater over de kade bij de haven van Scheveningen, door het springtij en noordwestenwind. Volgens kust en deltadeskundige Ronald Waterman, verdient Scheveningen een betere bescherming tegen de zee. 'Ik denk dat we nu moeten gaan nadenken over maatregelen. Voordat het bouwen van een sluis begint, zijn we jaren verder. Dat weet ik uit ervaring met andere projecten in Nederland.'

Waterman zou het liefst zien dat Scheveningen naast de sluis ook een vierde buitengaatse diepe zeehaven krijgt. Dan zouden vistrailers met vangst de haven kunnen binnenlopen.

Versterking onderzoeken

Ook wethouder Karsten Klein wil van de overstromingen in Scheveningen af. Hij zegt dat Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap de verschillende mogelijkheden van versterking van de zeewering momenteel onderzoeken.