Centrumplan Den Hoorn aangenomen; komst grote Jumbo nu zeker

Hallo Jumbo!
Hallo Jumbo! © Tessa de Bruine
DEN HOORN - Het centrumplan van Den Hoorn, waarin onder andere de plannen voor de opening van een grote Jumbo-supermarkt is opgenomen, is dinsdagavond door een meerderheid van de Midden-Delflandse gemeenteraad aangenomen. Dat meldt mediapartner WOS. Alleen de fracties Mijn Partij en Fractie Snethlage stemden tegen het plan.
Hiermee lijkt er een einde te zijn gekomen aan een lang proces, waarbij tevergeefs gezocht werd naar een compromis tussen de ontwikkelaars Waaijer (Jumbo) en Van Leeuwen (Plus). Het hield de bewoners van Den Hoorn jarenlang bezig; een groot deel ervan vond
.
Net als bij de commissievergadering van 3 januari, waren meerdere insprekers aanwezig om hun ongenoegen te uiten over de plannen voor het centrum. Daarbij werden onder meer zorgen geuit over mogelijke verkeersproblemen en werd aangekaart dat er te weinig rekening gehouden wordt met de wensen van inwoners en ondernemers.

Reactie raad


Volgens het CDA leidt het ruimere winkelaanbod, met de komst van een nieuwe Jumbo-supermarkt, tot een grotere toeloop naar de andere winkeliers in de dorpskern. OGP betreurde het dat het compromisplan mislukt is, maar ziet in dit bestemmingsplan het beste perspectief voor de huidige situatie. Aandachtspunten zijn volgens fractievoorzitter Smit: parkeren, veiligheid en verkeersafwikkeling, die opgelost kunnen worden door onder andere fietsverkeer te stimuleren.
Volgens de VVD moet er zo snel mogelijk doorgepakt worden. De partij vindt het jammer dat de voorstanders van het centrumplan alleen anoniem gereageerd hebben. De PvdA zegt het daarnaast jammer te vinden dat tijdens de raadsvergadering opnieuw geprobeerd werd om de bouw te vertragen. Wel is het volgens fractievoorzitter De Jong van belang dat er aandacht komt voor de handhaving op de maximale snelheid in het centrum.

Dwarsbomen


Mijn Partij en Fractie Snethlage stemden tegen het plan. Mijn Partij verwijt de raad dat jarenlang doelbewust de plannen van de Plus zonder sterke argumenten zijn gedwarsboomd. Daarnaast zouden de vele zienswijzen onvoldoende serieus genomen worden. "De enige goede oplossing om tot een goed plan te komen, is de samenwerking met Waaijer (Jumbo, red.) op te zeggen", aldus fractievoorzitter Roeling. Ellen Snethlage zegt daarnaast al jaren te vragen om een gedegen verkeersplan, maar er nog nooit een gezien te hebben dat gaat werken.
Wethouder Houtenbos sprak van een belangrijke mijlpaal in een langdurig proces. "De komende jaren kunnen wij met dit verkeersplan, in samenspraak met omwonenden en ondernemers, aan de slag." Over enkele dagen is het voor tegenstanders mogelijk om beroep tegen het besluit aan te tekenen.

Oorzaak vertraging


In 2013 schreef de gemeente een prijsvraag uit over de herontwikkeling van Den Hoorn. Het plan van Waaijer Projectrealisatie, waarbij er een Jumbo-supermarkt moest komen naast de al bestaande Plus, werd uitgekozen als beste. Dit plan leverde echter problemen op, omdat een deel van het plan de erfdienstbaarheden van Plus doorkruist. Dat is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al ben je zelf niet de eigenaar. De twee partijen zijn daarom samen aan tafel gezet om die plannen uit te werken, maar dit leidde niet tot een compromis. Het college besloot uiteindelijk met het plan van Waaijer aan de slag te gaan.
De Jumbo-supermarkt moet een plek krijgen op de Hof van Delftstraat. Wanneer met de bouw wordt gestart is niet bekend.